25 marca 2016 roku rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzono nowe wzory deklaracji, zeznań oraz informacji podatkowych, obowiązujących osoby fizyczne, które prowadzą działalność opodatkowaną na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na zmiany muszą przygotować się również osoby korzystające z ulg i odliczeń od dochodu i podatku, a także korzystające z odliczeń od podatków z tytułu ulg mieszkaniowych.

Nowe wzory obowiązują na następujące formularze PIT:
– PIT-28/B „Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych”,
– PIT/D „Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym” (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37),
– PIT/O „Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym”.

Nowe formularze PIT to nie jedyna zmiana, która czeka na przedsiębiorców prowadzących uproszczoną księgowość. Również w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zostało wprowadzonych wiele zmian. Dotyczą one między innymi zniesienia obowiązku drukowania KPiR (księga może być prowadzona całkowicie elektronicznie), sporządzania spisu z natury na początek roku podatkowego (można przepisywać wartość na koniec poprzedniego roku) oraz wprowadzenia dodatkowej kolumny w celu ewidencji kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna nr 16).