Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro po przeliczeniu na złotówki. Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy także osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia oraz osób zajmujących się działami produkcji rolnej. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów jest Rozporządzenie
Ministra Finansów z 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej KPiR. Podatnik ma prawo skorzystać z metody w postaci tradycyjnej czyli papierowej jak i elektronicznej. Ewidencja przedstawiająca osiągane przychody oraz rozchody jest skomplikowaną formą dla niedoświadczonych przedsiębiorców.

Od właściciela firmy wymagane jest dokonywanie zapisów sprzedaży, ale także kosztów poniesionych w celu uzyskania przychodu, które związane są z prowadzoną firmą. Ewidencja stanowi także podstawę do określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli więc przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, to dobrym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania ekspertom np. biuru rachunkowemu.