Tag: pełna księgowość

Skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych

Planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących okresu przechowywania akt pracowniczych. Nowe regulacje prawne mają obowiązywać od stycznia 2019 roku. Czego będą dotyczyć? Ile wyniesie okres przechowywania akt?

Założeniem wprowadzonego projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników i zleceniobiorców, dzięki czemu nastąpi zmniejszenie obciążenia biurokratycznego pracodawców

Proponowana zmiana zakłada skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych do 10 lat.

Projekt zakłada również możliwość przedsiębiorców do prowadzenia akt pracowniczych w formie papierowej lub tradycyjnej.

Wprowadzenie zmiany pomoże przedsiębiorcom zmniejszyć koszty przechowywania dokumentacji.

Możliwość komentowania Skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych została wyłączona more...

Czy podatek CIT zostanie obniżony?

W planach Ministerstwa Finansów jest obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych dla małych firm. Stawka miałaby zmienić się o 4 punkty procentowe, czyli z 19% do 15%. Zmiany będą dotyczyć przedsiębiorstw, które wypracowują roczny dochód na poziomie mniejszym niż 1,2 mln euro oraz nowo powstałych podmiotów. Istnieje możliwość, że wyżej wymienione zmiany będziemy stosować od przyszłego roku.

Nowe firmy na tle zmiany przepisów
Nowo powstałe firmy będą mogły stosować obniżkę tylko do roku podatkowego, w którym firma została założona.

Celem obniżki ma być ułatwienie rozwoju firmom, które maja problemy z uzyskaniem kapitału na rozwój.

 

AKTUALIZACJA

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%. Stawka ta dotyczy nowych podmiotów oraz tzw. małych podatników. Pozostałe podmioty nadal zobowiązane są do płacenia tego podatku w wysokości 19%. Celem zmiany wysokości podatku CIT jest nie tylko ułatwienie rozwoju małym firmom, ale także wzrost rozwoju gospodarczego poprzez zakładanie nowych przedsiębiorstw.

pełna księgowość porady w krakowie

Możliwość komentowania Czy podatek CIT zostanie obniżony? została wyłączona more...

Dowiedz się więcej o sprawozdaniu finansowym!

Zastanawiasz się czym jest sprawozdanie finansowe? A może chcesz wiedzieć co się w nim zawiera, albo czy w ogóle ono Ciebie dotyczy? Na wszystkie te pytania, odpowiesz znajdziesz w tym wpisie.

Czym więc jest sprawozdanie finansowe?
Jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i działań firmy. Sprawozdanie takie sporządza się pod koniec roku obrotowego. Celem sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu jest dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki. Jest to potrzebne dla szerokiej gamy pracowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Kogo dotyczy sprawozdanie finansowe?

Musi być ono sporządzane przez: spółkę jawną, spółkę z o.o., akcyjną, partnerską oraz komandytową.

Co powinno zawierać się w sprawozdaniu finansowym?

 • Roczny bilans jednostki (aktywa, inwestycje, rozliczenia, należności, pasywa i zapasy),
 • zyski i straty (rachunek dokumentujący kondycję finansową jednostki),
 • tzw. przegląd ekonomiczny,
 • objaśnienia i informacje dodatkowe.
Możliwość komentowania Dowiedz się więcej o sprawozdaniu finansowym! została wyłączona more...

Czym jest fiskalizm?

W ramach przypomnienia: definicja amortyzacji!

Fiskalizm to dość specyficzna polityka fiskalna i na nieszczęście obywateli, coraz więcej państw ją stosuje. Na czym ona polega?

Jak wiadomo, każde państwo liczy na jak największe wpływy do budżetu. Pozwoliłoby to przecież na rozwój gospodarczy. Ale czy na pewno? Obecnie wpływy do Skarbu Państwa bardzo często próbuje się osiągać podwyższając podatki. Oczywiście w żadnym wypadku nie przynosi to korzyści i nie prowadzi do rozwoju. Działa to następująco: państwo podwyższa podatek, by się wzbogacić i doprowadzić do rozwoju gospodarczego. Płatnicy obciążeni coraz wyższym podatkiem stają się coraz biedniejsi i niezdolni do oszczędzania ani inwestowania. W efekcie państwo zamiast iść do przodu, cofa się.

Właśnie na tym polega fiskalizm. Fiskalizm jest to polityka państwa polegająca na ciągłym zwiększaniu podatków w celu zdobycia jak najwyższych wpływów do budżetu państwa. Tymczasem to obywatele tworzą państwo i w dużej mierze decydują o sytuacji majątkowej państwa.

Możliwość komentowania Czym jest fiskalizm? została wyłączona more...

Audyt finansowy

Audyt finansowy źle Ci się kojarzy? Wielu przedsiębiorców się go obawia, ponieważ audyt brany jest za kolejną kontrolę firmy, mającą na celu wytykanie błędów i sprowadzenie na przedsiębiorstwo jak największej ilości kłopotów. W rzeczywistości jednak audyt, nazywany inaczej rewizją finansową, ma na uwadze jedynie dobro Twojej firmy!

Na czym on polega? Jest to kompleksowe badanie sprawozdania finansowego. Dokonuje go biegły rewident, który stwierdza, czy sprawozdanie wykonane jest wystarczająco rzetelnie i czy aby na pewno nie znajdzie się tam żaden błąd. Rewident, dzięki swojemu obiektywnemu i fachowemu spojrzeniu na przedsiębiorstwo, zapewni mu pełne bezpieczeństwo.

Audyt finansowy na celu ma sprawdzenie następujących kwestii:
– czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości (np. zawartymi w przepisach ustawy o rachunkowości czy też w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości),
– czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy, które wpływają na jej sprawozdanie finansowe,
– czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
– czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji jednostki.

Możliwość komentowania Audyt finansowy została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.