Tag: pełna księgowość w krakowie

Czy podatek CIT zostanie obniżony?

W planach Ministerstwa Finansów jest obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych dla małych firm. Stawka miałaby zmienić się o 4 punkty procentowe, czyli z 19% do 15%. Zmiany będą dotyczyć przedsiębiorstw, które wypracowują roczny dochód na poziomie mniejszym niż 1,2 mln euro oraz nowo powstałych podmiotów. Istnieje możliwość, że wyżej wymienione zmiany będziemy stosować od przyszłego roku.

Nowe firmy na tle zmiany przepisów
Nowo powstałe firmy będą mogły stosować obniżkę tylko do roku podatkowego, w którym firma została założona.

Celem obniżki ma być ułatwienie rozwoju firmom, które maja problemy z uzyskaniem kapitału na rozwój.

 

AKTUALIZACJA

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%. Stawka ta dotyczy nowych podmiotów oraz tzw. małych podatników. Pozostałe podmioty nadal zobowiązane są do płacenia tego podatku w wysokości 19%. Celem zmiany wysokości podatku CIT jest nie tylko ułatwienie rozwoju małym firmom, ale także wzrost rozwoju gospodarczego poprzez zakładanie nowych przedsiębiorstw.

pełna księgowość porady w krakowie

Możliwość komentowania Czy podatek CIT zostanie obniżony? została wyłączona more...

Funkcje rachunkowości zarządczej

Rachunkowość występuje w kilku odmianach. Może być finansowa, podatkowa, bankowa czy zarządcza.

Rachunkowość zarządcza ma ważną funkcję, gdyż dostarczane przez nią informacje są konieczne do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych. Dowiedzmy się więcej na ten temat.

Do funkcji rachunkowości zarządczej zaliczyć możemy:

1. Funkcję planistyczną
Polega ona na tym, że informacje dotyczące stanu finansowego, umożliwiają planowanie działalności. Przez to zmniejszają ryzyko negatywnych następstw podjętych decyzji gospodarczych, gdyż ich wydanie jest poparte rzetelnymi danymi.

2. Funkcję kontrolną
Dzięki rachunkowości zarządczej można wyłapać różnicę pomiędzy wielkościami planowanymi, a zrealizowanymi. Kierownictwo jednostki może więc kontrolować realizację przyjętych planów oraz określać przyczyny niezgodności.

3. Funkcję organizacyjną
Polega na określaniu zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności kierownictwa w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych.

4. Funkcję komunikacyjną
Prowadzenie rachunkowości zarządczej umożliwia przepływ informacji, poprzez stosowanie odpowiednich form (sprawozdania, raporty, instrukcje).

Możliwość komentowania Funkcje rachunkowości zarządczej została wyłączona more...

Sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach jawnych i partnerskich

Więcej o sprawozdaniu finansowym – TUTAJ!

Prawie wszystkie spółki handlowe zobowiązane są do prowadzenie pełnej rachunkowości finansowej. Wyjątkami są spółki jawne i partnerskie, gdzie pełną księgowość można prowadzić dobrowolnie, ale jest również możliwość prowadzenia księgowości w sposób uproszczony (w formie KPiR). Spółki jawne i partnerskie, aby mogły korzystać z uproszczonej księgowości muszą osiągać przychody mniejsze niż równowartość 1 200 000 euro.

Warunkiem korzystania z uproszczonej księgowości przez spółki jawne i partnerskie jest również składanie specjalnego oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Należy je sporządzać i składać w KRS każdego roku, kiedy spółki te nie prowadzą pełnej księgowości.

Spółki jawne i partnerskie mogą zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości nawet jeżeli osiągane przez nie przychody nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W takim przypadku spółki te sporządzają sprawozdanie finansowe normalnie, ale mogą korzystać z uproszczonego wzoru sprawozdania, składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu i informacji uzupełniającej do bilansu.

Możliwość komentowania Sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach jawnych i partnerskich została wyłączona more...

Opłata targowa

Któż z nas nigdy nie odwiedził targowiska? Kolorowe stragany, różnorodne produkty i kupcy wykrzykujący pomiędzy sobą, tak aby przykuć uwagę potencjalnego kupca i cokolwiek sprzedać.

Aktualnie targ przybrał już nieco inną formę. Oczywiście wciąż można spotkać się z powyższą formą handlu, jednak zasady odnośnie tej formy sprzedaży zostały mocno sformalizowane. Miejsce, w którym prowadzony jest handel stanowi wydzielony teren i nazywane jest placem targowym.

Pierwsze wzmianki o targach w Polsce można odnaleźć już w średniowieczu. Ówczesne jarmarki oczywiście znacznie różniły się od dzisiejszych zorganizowanych bazarów. Były one organizowane na skrzyżowaniu szlaków handlowych, przy klasztorach, rzekach i grodach nawet kilka razy w tygodniu. Przywilej targowy nadawany był przez władcę, który czerpał z niego spore zyski.

To właśnie targi były głównym czynnikiem miastotwórczym. Aktualnie podmioty sprzedające swoje towary na targowiskach, zobowiązane są do uiszczania opłat targowych. Danina ta wprowadzana jest przez radę gminy. Jest to dodatkowe świadczenie, całkowicie niezależne od opłat związanych z korzystaniem z targowiska.

Możliwość komentowania Opłata targowa została wyłączona more...

Forma przebitkowa

O formie przebitkowej zapewne słyszało tylko niewielkie grono osób. Jest to jednak stosunkowo ważne i korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców i warto byłoby się z nim zapoznać.

Forma przebitkowa stanowi jedną z możliwości (technik) prowadzenia rozliczeń księgowych. Nazwa ta pochodzi od procesu kalkowania dokumentów, podczas którego dochodzi do przebicia, znajdujących się tam informacji.

Dlaczego prowadzenie kart kontowych jest dużym udogodnieniem?
Rozwiązanie to tworzy tak zwane kartoteki, zastępującym tym samym zwarte księgi. Wpływa to bezpośrednio na swobodę podziału pracy, uwarunkowanego od ilości zakładanych kont. Ich liczba dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klientów.

Można wyróżnić 3 główne zalety wynikające z wyboru formy przebitkowej. Są to:
– sposobność stosowania dowolnej liczby kont,
– zminimalizowane ryzyko popełnienia błędu,
– szeroki zakres możliwości związany z regulacja czasu pracy.

Warto pamiętać, że oryginalne dokumenty zapisywane są na kartach kontowych, a w dzienniku te “przebite” (skopiowane).

Możliwość komentowania Forma przebitkowa została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.