Tag: obsługa księgowa

Kilka słów o rachunkowości bankowej

Rachunkowość bankowa to system ewidencji działalności banku opisujący sytuację majątkową, finansową oraz ekonomiczną objętego nim podmiotu.
Tego rodzaju rachunkowość obejmuje działalność banku oraz wszystkie inne czynności realizowane przez bank niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową (działalność gospodarcza), których celem jest zapewnienie funkcjonowania banku.

Rachunkowość bankowa dostarcza informacji takim podmiotom jak:
– zarząd banku;
– bank centralny;
– organy nadzoru finansowego
– kontrahenci;
– akcjonariusze;

 

Czym jest wynik finansowy? Przeczytaj!

Możliwość komentowania Kilka słów o rachunkowości bankowej została wyłączona more...

Emerytura od 1 października 2017 roku – kilka ważnych informacji

Jak prowadzić księgowość? Najważniejsze informacje!

Osoby, które chcą przejść na emeryturę od października bieżącego roku mają obowiązek złożenia wniosku we wrześniu lub w październiku.

Od 1 października zaczną obowiązywać przepisy przywracające wiek emerytalny:
– kobiety do 60 lat
– mężczyźni do 65 lat

Został podjęty szereg zadań, które mają usprawnić działania ZUS-u. Zapewnią one prawidłową i terminową realizację zadań związanych ze zmianami w systemie emerytalnym.

1.We wszystkich jednostkach ZUS przyszli emeryci będą mogli skorzystać z usług doradczych. Pomogą one prawidłowo wypełnić wniosek, aby uzyskać świadczenie emerytalne. Doradcy
pomogą również wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dotyczące przysługującego świadczenia, a także wyliczą prognozowaną emeryturę.

2. Kolejną nowością jest to, że ZUS wysłać powiadomienia do osób, które 1 października br. będą miały ustalone prawo do emerytury.

3.Ma zostać dostosowany system informatyczny do nowych warunków związanych z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek powinien zostać złożony we wrześniu lub październiku 2017 roku.

Możliwość komentowania Emerytura od 1 października 2017 roku – kilka ważnych informacji została wyłączona more...

Warte poznania pojęcia księgowe

Warunki korzystania z karty podatkowej
Aby przedsiębiorcy mogli korzystać z karty podatkowej muszą spełnić kilka dodatkowych warunków, poza uprawnieniem do prowadzenia księgowości uproszczonej. Do tych warunków zalicza się między innymi złożenie informacji w wniosku rejestracyjnym oraz deklaracji w Urzędzie Skarbowym, niekorzystanie z usług innych firm (z wyjątkiem specjalistycznych) oraz niewytwarzanie wyrobów akcyzowych.

Definicja insourcingu
Insourcing polega na przekazywaniu różnorodnych procesów oraz działań biznesowych jednostki, realizowanych na podstawie działalności gospodarczej wykonywanej przez firmy zewnętrzne dla wyodrębnionych oraz wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych. W związku z tym jego wybór powinien być poprzedzony bardzo dokładną analizą korzyści z nim związanych.

Warianty rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych dokumentów, wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Określa on nie tylko stan finansowy jednostki, ale również osiągnięty w danym roku obrotowym wynik finansowy. W zależności od sposobu ewidencjonowania kosztów w przedsiębiorstwie, wariant w jakim sporządza się rachunek wyników jest inny – porównawczy lub kalkulacyjny.

Kiedy sporządza się kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat?
Rachunek zysków i strat może być sporządzany w dwóch wariantach. Jednym z nich jest wariant kalkulacyjny. Sporządzać go mogą jednostki, które ewidencjonują koszty w układzie kalkulacyjnym, czyli na kontach zespołu nr 5 lub, gdy ewidencja prowadzona jest w obu układach kosztów.

Możliwość komentowania Warte poznania pojęcia księgowe została wyłączona more...

Wady uproszczonej księgowości

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z problematyki księgowości. Kwestia ta zawsze przysparza kłopotów. Najczęściej obowiązującą nas księgowością jest ta w formie pełnej, a wtedy totalnie się załamujemy. Jest to bowiem o wiele bardziej skomplikowany rodzaj prowadzenia rachunkowości niż forma uproszczona. Jak sama nazwa wskazuje, uproszczona księgowość jest prostsza i wymaga wypełniania mniejszej ilości formalności. Niestety ma ona też pewne wady, o których teraz napiszę.

Po pierwsze, jest ona dostępna tylko dla wybranych podmiotów, które spełnić muszą określone wymagania dotyczące np. sumy rocznych przychodów. Kolejną wadą jest ograniczony zakres kategorii, który powoduje niejasności w przypadku konieczności ewidencji nietypowych operacji. Ostatnią kwestią jest fakt, że taką księgowość możemy prowadzić sami, a to oznacza konieczność bycia na bieżąco z wszystkimi przepisami prawnymi. Uproszczona księgowość oznacza nałożenie na siebie wiele odpowiedzialności i strach przed najmniejszym potknięciem.

Dlatego zawsze warto wynająć biuro rachunkowe, które zajmie się tym za Ciebie!

Możliwość komentowania Wady uproszczonej księgowości została wyłączona more...

Jak prowadzić księgowość w spółce komandytowej?

Księgowość w firmie prowadzi się na różne sposoby, są różne techniki i zasady, wszystko zależy od tego jaką formę działalności prowadzimy i jakie ma ona dochody.

Jeśli chodzi o spółkę komandytową, to niezależnie od tego jakie osiągnęła w poprzednim roku dochody, ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Jest bowiem spółką osobową prawa handlowego, a takim ustawa o rachunkowości narzuca sposób prowadzenia księgowości.

Pełna księgowość sprowadza się głównie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ujęte są w niej wszystkie osiągnięte przez przedsiębiorstwo przychody i obciążające je koszty. Ten sposób księgowania jest dość skomplikowany. W księdze rachunkowej zapisujemy bowiem wszystkie operacje gospodarcze, jakie dokonały się w naszej firmie, wszystkie przychody i rozchody. Księgi te muszą być prowadzone w sposób chronologiczny i systematyczny, nic nie może być pominięte. Wszystkie wpisy powinno się przechowywać, by w odpowiednim czasie na ich podstawie dokonać analizy finansowej i wykonać sprawozdanie finansowe.

Ten sposób księgowania nie jest łatwy. Zazwyczaj posiadając już duże przedsiębiorstwo, nie mamy na to czasu, ale nie to jest główną przeszkodą. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga znajomości wielu technik i zasad, które nie są łatwe i często sprawiają wiele kłopotu. Warto więc w takim przypadku skorzystać z pomocy księgowego albo biura rachunkowego, które wszystkim się zajmie.

Ryczałt ewidencjonowany

Możliwość komentowania Jak prowadzić księgowość w spółce komandytowej? została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.