Tag: księgowość

Obowiązki pracownika przy zwolnieniach

Zwolnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków pracodawcy, od właściwego zarządzania dokumentacją pracowniczą do prawidłowego rozwiązania stosunku pracy.

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio:

 1. rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 4. z upływem czasu trwania umowy.

Każdy z tych sposobów powoduje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Na profesjonalne przeprowadzenie procesu zwolnienia pracownika z pracy składają się następujące elementy:

 • przygotowanie stosownej dokumentacji,
 • wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wsparcie pracownika w zakresie zaoferowania szkoleń dla zwalnianych pracowników lub udzielenia przydatnych informacji na rynku pracy,
 • zachowanie w tajemnicy przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jak również warunków finansowych, w tym wysokości odprawy,
 • sporządzenie prawidłowego świadectwa pracy zawierającego dane zgodne ze stanem faktycznym,
 • prawidłowe wypełnianie odprawy i innych świadczeń.

Jak prawidłowo prowadzić KPiR?

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro po przeliczeniu na złotówki. Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy także osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia oraz osób zajmujących się działami produkcji rolnej. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów jest Rozporządzenie
Ministra Finansów z 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej KPiR. Podatnik ma prawo skorzystać z metody w postaci tradycyjnej czyli papierowej jak i elektronicznej. Ewidencja przedstawiająca osiągane przychody oraz rozchody jest skomplikowaną formą dla niedoświadczonych przedsiębiorców.

Od właściciela firmy wymagane jest dokonywanie zapisów sprzedaży, ale także kosztów poniesionych w celu uzyskania przychodu, które związane są z prowadzoną firmą. Ewidencja stanowi także podstawę do określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli więc przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, to dobrym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania ekspertom np. biuru rachunkowemu.

Możliwość komentowania Jak prawidłowo prowadzić KPiR? została wyłączona more...

Kilka słów o rachunkowości bankowej

Rachunkowość bankowa to system ewidencji działalności banku opisujący sytuację majątkową, finansową oraz ekonomiczną objętego nim podmiotu.
Tego rodzaju rachunkowość obejmuje działalność banku oraz wszystkie inne czynności realizowane przez bank niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową (działalność gospodarcza), których celem jest zapewnienie funkcjonowania banku.

Rachunkowość bankowa dostarcza informacji takim podmiotom jak:
– zarząd banku;
– bank centralny;
– organy nadzoru finansowego
– kontrahenci;
– akcjonariusze;

 

Czym jest wynik finansowy? Przeczytaj!

Możliwość komentowania Kilka słów o rachunkowości bankowej została wyłączona more...

Jeden rachunek ZUS

Od stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy mówiące o tym, że każdy przedsiębiorca/płatnik składek ZUS ma obowiązek wpłacać składki ZUS na swój indywidualny rachunek składkowy. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS nie funkcjonują już od 01.01.2018 roku.

Każdy płatnik powinien otrzymać pismo z ZUS informujące o zmianach w przepisach podatkowych.

Po wprowadzeniu przepisów przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku rozkładania kwoty składek na odrębne przelewy. Będzie można dokonać jednego przelewu na indywidualny rachunek składkowy.

Ważne

Rozbicie składek ZUS na poszczególne fundusze jest nadal niezbędne przy ustalaniu dochodu i zaliczki na podatek dochodowy.

Możliwość komentowania Jeden rachunek ZUS została wyłączona more...

Skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych

Planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących okresu przechowywania akt pracowniczych. Nowe regulacje prawne mają obowiązywać od stycznia 2019 roku. Czego będą dotyczyć? Ile wyniesie okres przechowywania akt?

Założeniem wprowadzonego projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników i zleceniobiorców, dzięki czemu nastąpi zmniejszenie obciążenia biurokratycznego pracodawców

Proponowana zmiana zakłada skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych do 10 lat.

Projekt zakłada również możliwość przedsiębiorców do prowadzenia akt pracowniczych w formie papierowej lub tradycyjnej.

Wprowadzenie zmiany pomoże przedsiębiorcom zmniejszyć koszty przechowywania dokumentacji.

Możliwość komentowania Skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.