Tag: księgowość Kraków

Opłata targowa

Któż z nas nigdy nie odwiedził targowiska? Kolorowe stragany, różnorodne produkty i kupcy wykrzykujący pomiędzy sobą, tak aby przykuć uwagę potencjalnego kupca i cokolwiek sprzedać.

Aktualnie targ przybrał już nieco inną formę. Oczywiście wciąż można spotkać się z powyższą formą handlu, jednak zasady odnośnie tej formy sprzedaży zostały mocno sformalizowane. Miejsce, w którym prowadzony jest handel stanowi wydzielony teren i nazywane jest placem targowym.

Pierwsze wzmianki o targach w Polsce można odnaleźć już w średniowieczu. Ówczesne jarmarki oczywiście znacznie różniły się od dzisiejszych zorganizowanych bazarów. Były one organizowane na skrzyżowaniu szlaków handlowych, przy klasztorach, rzekach i grodach nawet kilka razy w tygodniu. Przywilej targowy nadawany był przez władcę, który czerpał z niego spore zyski.

To właśnie targi były głównym czynnikiem miastotwórczym. Aktualnie podmioty sprzedające swoje towary na targowiskach, zobowiązane są do uiszczania opłat targowych. Danina ta wprowadzana jest przez radę gminy. Jest to dodatkowe świadczenie, całkowicie niezależne od opłat związanych z korzystaniem z targowiska.

Możliwość komentowania Opłata targowa została wyłączona more...

Czym jest fiskalizm?

W ramach przypomnienia: definicja amortyzacji!

Fiskalizm to dość specyficzna polityka fiskalna i na nieszczęście obywateli, coraz więcej państw ją stosuje. Na czym ona polega?

Jak wiadomo, każde państwo liczy na jak największe wpływy do budżetu. Pozwoliłoby to przecież na rozwój gospodarczy. Ale czy na pewno? Obecnie wpływy do Skarbu Państwa bardzo często próbuje się osiągać podwyższając podatki. Oczywiście w żadnym wypadku nie przynosi to korzyści i nie prowadzi do rozwoju. Działa to następująco: państwo podwyższa podatek, by się wzbogacić i doprowadzić do rozwoju gospodarczego. Płatnicy obciążeni coraz wyższym podatkiem stają się coraz biedniejsi i niezdolni do oszczędzania ani inwestowania. W efekcie państwo zamiast iść do przodu, cofa się.

Właśnie na tym polega fiskalizm. Fiskalizm jest to polityka państwa polegająca na ciągłym zwiększaniu podatków w celu zdobycia jak najwyższych wpływów do budżetu państwa. Tymczasem to obywatele tworzą państwo i w dużej mierze decydują o sytuacji majątkowej państwa.

Możliwość komentowania Czym jest fiskalizm? została wyłączona more...

Audyt finansowy

Audyt finansowy źle Ci się kojarzy? Wielu przedsiębiorców się go obawia, ponieważ audyt brany jest za kolejną kontrolę firmy, mającą na celu wytykanie błędów i sprowadzenie na przedsiębiorstwo jak największej ilości kłopotów. W rzeczywistości jednak audyt, nazywany inaczej rewizją finansową, ma na uwadze jedynie dobro Twojej firmy!

Na czym on polega? Jest to kompleksowe badanie sprawozdania finansowego. Dokonuje go biegły rewident, który stwierdza, czy sprawozdanie wykonane jest wystarczająco rzetelnie i czy aby na pewno nie znajdzie się tam żaden błąd. Rewident, dzięki swojemu obiektywnemu i fachowemu spojrzeniu na przedsiębiorstwo, zapewni mu pełne bezpieczeństwo.

Audyt finansowy na celu ma sprawdzenie następujących kwestii:
– czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości (np. zawartymi w przepisach ustawy o rachunkowości czy też w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości),
– czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy, które wpływają na jej sprawozdanie finansowe,
– czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
– czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji jednostki.

Możliwość komentowania Audyt finansowy została wyłączona more...

Formy prowadzenia księgowości

Księgowość w firmie dostarcza istotnych informacji, które pozwalają podejmować korzystne dla firmy decyzje. Warunkiem jest jednak, aby księgowość była prowadzona w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy możliwości:
– samodzielne prowadzenie księgowości firmy;
– zatrudnienie księgowego;
– powierzenie firmy w ręce specjalistów zewnętrznego biura rachunkowego;

Pierwsza możliwość niesie ze sobą ryzyko błędnie sporządzanych dokumentów, deklaracji itp. Księgowość prowadzona przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy często skutkuje tym, że przedsiębiorca wpada w kłopoty z urzędami.

Drugą opcją jest zatrudnienie księgowego. To już jest lepsze rozwiązanie, ponieważ jest to osoba wyspecjalizowana, która posiada odpowiednią wiedzę.

Ostatnie rozwiązanie jest najczęściej wykorzystywane wśród przedsiębiorców, ponieważ jest najbardziej bezpieczne. To rozwiązanie niesie ze sobą ogrom korzyści. W firmie przedsiębiorcy wykorzystywana jest wiedza oraz doświadczenie szerokiego grona ekspertów.

 

formy-prowadzenia-ksiegowosci


AMORTYZACJA

Pojęciem amortyzacji nazywamy zużycie środków trwałych wyrażone za pomocą pieniędzy. Proces ten zobowiązuje do dokonywania odpisów amortyzacyjnych poprzez systematyczne i planowane rozłożenie wartości początkowej określającej dany środek trwały.

Od kiedy naliczana jest opłata?
Amortyzacja rozpoczyna się z chwilą użytkowania danego środka trwałego.
Zakończenie odpisów amortyzacyjnych następuje z momentem zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego środka trwałego. Dodatkową sytuacją po której kończą się odpisy amortyzacyjne jest także przeznaczenie danego środka do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenie jego niedoboru.

WAŻNE!
Grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki mieszkalne, lokale mieszkalne w których prowadzona jest działalność, wartość firmy, składniki majątku zawieszone lub zakończone w działaniach, dzieła sztuki i eksponaty muzealne NIE PODLEGAJĄ AMORTYZACJI.

pełna księgowość kraków


 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.