Tag: księgowość firmy

Rachunkowość zarządcza – czym jest?

Rachunkowość zarządcza w firmie służy potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając przy tym niezbędnych danych do podejmowania decyzji bieżących oraz rozwojowych, a także informacji, które pozwalają na podjęcie odpowiedniej decyzji strategicznej, taktycznej oraz operacyjnej.

Podstawowym celem rachunkowości zarządczej jest systematyczne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji ułatwiających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących samego działania jednostki w określonych warunkach. Jest w znacznym stopniu zindywidualizowana oraz dostosowana do potrzeb firmy. Informacje w głównej mierze służyć mają odbiorcy, który może je wykorzystać do wyjaśnienia wątpliwości, dokonania wybory, rozwiązania problemu lub kontroli zarówno przebiegu procesów jak i realizacji planów.

Głównymi funkcjami rachunkowości zarządczej jest:

  • funkcja planistyczna – dostarcza informacje
  • funkcja kontrolna – wskazuje różnice pomiędzy danymi wielkościami
  • funkcja organizacyjna
  • funkcja komunikacyjna
Możliwość komentowania Rachunkowość zarządcza – czym jest? została wyłączona more...

Funkcje rachunkowości zarządczej

Rachunkowość występuje w kilku odmianach. Może być finansowa, podatkowa, bankowa czy zarządcza.

Rachunkowość zarządcza ma ważną funkcję, gdyż dostarczane przez nią informacje są konieczne do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych. Dowiedzmy się więcej na ten temat.

Do funkcji rachunkowości zarządczej zaliczyć możemy:

1. Funkcję planistyczną
Polega ona na tym, że informacje dotyczące stanu finansowego, umożliwiają planowanie działalności. Przez to zmniejszają ryzyko negatywnych następstw podjętych decyzji gospodarczych, gdyż ich wydanie jest poparte rzetelnymi danymi.

2. Funkcję kontrolną
Dzięki rachunkowości zarządczej można wyłapać różnicę pomiędzy wielkościami planowanymi, a zrealizowanymi. Kierownictwo jednostki może więc kontrolować realizację przyjętych planów oraz określać przyczyny niezgodności.

3. Funkcję organizacyjną
Polega na określaniu zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności kierownictwa w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych.

4. Funkcję komunikacyjną
Prowadzenie rachunkowości zarządczej umożliwia przepływ informacji, poprzez stosowanie odpowiednich form (sprawozdania, raporty, instrukcje).

Możliwość komentowania Funkcje rachunkowości zarządczej została wyłączona more...

  • KONTAKT


    E-mail:

    bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl    Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


    Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

    Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

  • księgowość dla firm
  • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

    Blogi. Darmowe Blogi.