Tag: księgowanie firm

Wykreślenie z rejestru VAT

Niedawno w życie weszły zmiany w kwestii VAT-u, które sprawiły, że obecnie wielu przedsiębiorców musi liczyć się z tym, iż istnieje możliwość, aby zostali oni wykreśleni z rejestru VAT.

Komu i w jakiej sytuacji to grozi? Sprawdźmy…

Podatnik może zostać wykreślony z rejestru VAT w sytuacji, gdy:
– zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a podczas trwania zawieszenia, wykonywał czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług takich, jak np. świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, jak również wewnątrzwspólnotowe nabycie/dostawa towarów,
– nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku złożenia deklaracji VAT za pół roku,
– składał przez 6 kolejnych miesięcy (dwa kwartały) deklaracje, które w żaden sposób nie wykazywały sprzedaży, bądź nabycia z podatkiem do odliczenia,
– wystawiał faktury i faktury korygujące, które wykazywały czynności niemające miejsca w rzeczywistości,
– prowadził działalność gospodarczą, a jednocześnie miał uzasadnione podstawy do tego, by mieć przypuszczenia, iż dostawcy lub nabywcy biorący udział w dostawie tego samego towaru bądź usługi, prowadzą błędne rozliczenia.

Możliwość komentowania Wykreślenie z rejestru VAT została wyłączona more...

Wady uproszczonej księgowości

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z problematyki księgowości. Kwestia ta zawsze przysparza kłopotów. Najczęściej obowiązującą nas księgowością jest ta w formie pełnej, a wtedy totalnie się załamujemy. Jest to bowiem o wiele bardziej skomplikowany rodzaj prowadzenia rachunkowości niż forma uproszczona. Jak sama nazwa wskazuje, uproszczona księgowość jest prostsza i wymaga wypełniania mniejszej ilości formalności. Niestety ma ona też pewne wady, o których teraz napiszę.

Po pierwsze, jest ona dostępna tylko dla wybranych podmiotów, które spełnić muszą określone wymagania dotyczące np. sumy rocznych przychodów. Kolejną wadą jest ograniczony zakres kategorii, który powoduje niejasności w przypadku konieczności ewidencji nietypowych operacji. Ostatnią kwestią jest fakt, że taką księgowość możemy prowadzić sami, a to oznacza konieczność bycia na bieżąco z wszystkimi przepisami prawnymi. Uproszczona księgowość oznacza nałożenie na siebie wiele odpowiedzialności i strach przed najmniejszym potknięciem.

Dlatego zawsze warto wynająć biuro rachunkowe, które zajmie się tym za Ciebie!

Możliwość komentowania Wady uproszczonej księgowości została wyłączona more...

Przychody – podstawa ryczałtu

Prowadząc uproszczoną księgowość w formie ryczałtu, przedsiębiorca jest zobowiązany tylko do ewidencjonowania przychodów. Na ich podstawie ustalany jest podatek, z uwzględnieniem odpowiedniej stawki ryczałtowej (20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%).

Przychód to każda należna przedsiębiorstwu kwota pieniężna, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dzieli się je na: przychody operacyjne (pochodzące ze sprzedaży towarów, dóbr i usług) , z działalności finansowej (np. odsetki z lokaty bankowej) oraz pozostałe przychody operacyjne.

Przedsiębiorstwo może otrzymywać bardzo różne przychody. Zaliczyć do nich możemy między innymi:
– odsetki od udzielonych pożyczek,
– odsetki z lokat bankowych,
– otrzymane kary umowne,
– otrzymane darowizny,
– kwoty otrzymane ze sprzedaży składników majątku,
– odszkodowania.

Możliwość komentowania Przychody – podstawa ryczałtu została wyłączona more...

Kiedy można rozliczać się na podstawie karty podatkowej?

Karta podatkowa jest metodą uproszczonej rachunkowości, przeznaczoną dla mikro przedsiębiorstw, zajmujących się zazwyczaj działalnością rzemieślniczą. Aby móc prowadzić rozliczenia za pomocą karty podatkowej, należy nie przekroczyć limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spełnić poniższe warunki.

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie karty podatkowej musi:
– złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
– oznaczyć w składanym wniosku rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu w tej formie.

Ponadto rozliczającemu się na podstawie karty podatkowej nie wolno:
– korzystać się z usług innych osób, nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych firm (wyjątek mogą stanowić usługi specjalistyczne),
– prowadzić więcej niż jednego rodzaju działalności (wymienionego w ustawie),
– wytwarzać wyborów akcyzowych,
– prowadzić zgłaszanej poza granicami RP działalności gospodarczej,
– dodatkowo małżonek przedsiębiorcy, chcącego korzystać z karty podatkowej nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

Możliwość komentowania Kiedy można rozliczać się na podstawie karty podatkowej? została wyłączona more...

Sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach jawnych i partnerskich

Więcej o sprawozdaniu finansowym – TUTAJ!

Prawie wszystkie spółki handlowe zobowiązane są do prowadzenie pełnej rachunkowości finansowej. Wyjątkami są spółki jawne i partnerskie, gdzie pełną księgowość można prowadzić dobrowolnie, ale jest również możliwość prowadzenia księgowości w sposób uproszczony (w formie KPiR). Spółki jawne i partnerskie, aby mogły korzystać z uproszczonej księgowości muszą osiągać przychody mniejsze niż równowartość 1 200 000 euro.

Warunkiem korzystania z uproszczonej księgowości przez spółki jawne i partnerskie jest również składanie specjalnego oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Należy je sporządzać i składać w KRS każdego roku, kiedy spółki te nie prowadzą pełnej księgowości.

Spółki jawne i partnerskie mogą zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości nawet jeżeli osiągane przez nie przychody nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W takim przypadku spółki te sporządzają sprawozdanie finansowe normalnie, ale mogą korzystać z uproszczonego wzoru sprawozdania, składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu i informacji uzupełniającej do bilansu.

Możliwość komentowania Sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach jawnych i partnerskich została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.