Karta podatkowa to jedna z form prowadzenia księgowości, która przeznaczona jest głównie dla osób prowadzących małe firmy, o rzemieślniczym charakterze działalności gospodarczej. Powodem takiego przeznaczenia karty podatkowej było uproszczenie prowadzenia działalności, ale czy okazało się to dobrą metodą?

Stosowanie karty podatkowej jest coraz rzadsze. Powodów takiej sytuacji jest kilka. Na pewno mniejsza opłacalność prowadzenia małych przedsiębiorstw, powodująca zmniejszenie się działających zakładów rzemieślniczych. Przyczyny także stoją po stronie przepisów, regulujących jej stosowanie. Bardzo dużo wymogów jakie musi spełnić przedsiębiorca, powodują, że wielu zaczyna interesować innymi sposobami księgowości i to właśnie je wybierać. Po trzecie należy wspomnieć o bardzo niekorzystnej cesze karty podatkowej czyli braku uzależnienia od otrzymywanych przychodów.

Osoby, które wybrały kartę podatkową ustalają wysokość podatku, odczytując z opublikowanej karty podatkowej stawki, uzależnione od liczby pracowników, liczebności miejscowości w której prowadzi się działalność oraz od jej rodzaju. Wielkość uzyskanych przychodów czy poniesionych kosztów nie ma znaczenia, bo i tak trzeba płacić podatek. W niektórych firmach może to prowadzić do dużych strat. Dlatego już bardziej atrakcyjną formą księgowości staje się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.