Praca zdalna nazywana jest również telepracą lub e-pracą, dlatego że freelancer wykorzystuje w niej nowoczesne technologie, a wyniki swojej pracy przesyła pracodawcy przez internet. Kontaktuje się z nim za pomocą poczty elektronicznej i internetowych komunikatorów.

Telepraca polecana jest głównie dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, czyli grafików, rysowników, tłumaczy itp. Praca zdalna może mieć charakter regularny albo doraźny. O drugim przypadku mówimy, gdy pracownik musi być w danym dniu w domu, więc pracodawca pozwala mu wykonywać swoje obowiązki poza miejscem pracy. Istnieje również klasyfikacja, biorąca pod uwagę ile czasu pracownik wykonuje swoje obowiązki zdalnie, zgodnie z nią e-pracę można podzielić na:

  • permanentną – praca zdalna w pełny wymiarze,
  • naprzemienna – niektóre dni pracownik przepracuje w domu, a inne w biurze,
  • uzupełniająca – praca stacjonarna w pełnym wymiarze, w wyjątkowych sytuacjach pracownik zabiera pracę do domu.