Planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących okresu przechowywania akt pracowniczych. Nowe regulacje prawne mają obowiązywać od stycznia 2019 roku. Czego będą dotyczyć? Ile wyniesie okres przechowywania akt?

Założeniem wprowadzonego projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników i zleceniobiorców, dzięki czemu nastąpi zmniejszenie obciążenia biurokratycznego pracodawców

Proponowana zmiana zakłada skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych do 10 lat.

Projekt zakłada również możliwość przedsiębiorców do prowadzenia akt pracowniczych w formie papierowej lub tradycyjnej.

Wprowadzenie zmiany pomoże przedsiębiorcom zmniejszyć koszty przechowywania dokumentacji.