Każda firma musi być prowadzona według kilku obowiązujących zasad, do których każdy przedsiębiorca musi się zastosować. Mowa tutaj o zasadach rachunkowości, która dostarcza najważniejszych informacji o firmie.

Czym jest rachunkowość?
Rachunkowość to pomiar i ewidencja majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowaniu sprawozdań finansowych.

Rachunkowość prowadzona jest w głównej mierze dla odbiorców zewnętrznych, czyli:
* udziałowców,
* akcjonariuszy,
* kredytodawców,
* inwestorów,
* służb fiskalnych.

Istotnym faktem jest więc to, aby rachunkowość dostarczała prawdziwych i rzetelnych informacji na temat firmy.

Rachunkowość obejmuje:
• politykę rachunkowości (zasady rejestracji zdarzeń gospodarczych),
• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• okresową wycenę aktywów i pasywów,
• okresową kontrolę stanu aktywów i pasywów,
• sporządzanie sprawozdań finansowych i innych,
• gromadzenie i przechowywanie informacji.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych, które wprowadzą korzystne rozwiązania pozwalające na optymalizację kosztów.

POZNAJ ISTOTĘ KSIĘGOWOŚCI UPROSZCZONEJ!

rachunkowość_firmy