Do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji trafił projekt zmian w prawie pracy, który ma wprowadzić zapisy mówiące o tym, że umowy o prace staną się mniej elastyczne. Prawdopodobnie projekt zostanie zrealizowany. Pracodawcy będą zobowiązani do podawania przyczyn wypowiedzenia w przypadku umów zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.

Obecnie Art. 30§ 4. Kodeksu Pracy nakłada na pracodawców obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę w dwóch przypadkach:
– rozwiązanie umów bez wypowiedzenia
– wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Przepis ten nie przewiduje natomiast konieczności uzasadniania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia umożliwia objęcie pracowników kodeksową ochroną zatrudnienia pracowniczego. Funkcję ochronną pracownika realizuje umowa o pracę na czas określony, nie gwarantuje jej natomiast zatrudnienie cywilnoprawne.

Istnieje możliwość, że wprowadzenie wymogu podawania przyczyny przy rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na co najmniej 6 miesięcy podważy ustawowy cel rozróżniania umów o pracę oraz sprzeciwi się elastycznego terminowego zatrudnienia pracowniczego.

Efektem wprowadzenia zmiany będzie zmniejszenie ilości zawieranych umów o prace na czas określony powyżej 6 miesięcy.