Któż z nas nigdy nie odwiedził targowiska? Kolorowe stragany, różnorodne produkty i kupcy wykrzykujący pomiędzy sobą, tak aby przykuć uwagę potencjalnego kupca i cokolwiek sprzedać.

Aktualnie targ przybrał już nieco inną formę. Oczywiście wciąż można spotkać się z powyższą formą handlu, jednak zasady odnośnie tej formy sprzedaży zostały mocno sformalizowane. Miejsce, w którym prowadzony jest handel stanowi wydzielony teren i nazywane jest placem targowym.

Pierwsze wzmianki o targach w Polsce można odnaleźć już w średniowieczu. Ówczesne jarmarki oczywiście znacznie różniły się od dzisiejszych zorganizowanych bazarów. Były one organizowane na skrzyżowaniu szlaków handlowych, przy klasztorach, rzekach i grodach nawet kilka razy w tygodniu. Przywilej targowy nadawany był przez władcę, który czerpał z niego spore zyski.

To właśnie targi były głównym czynnikiem miastotwórczym. Aktualnie podmioty sprzedające swoje towary na targowiskach, zobowiązane są do uiszczania opłat targowych. Danina ta wprowadzana jest przez radę gminy. Jest to dodatkowe świadczenie, całkowicie niezależne od opłat związanych z korzystaniem z targowiska.