Od stycznia przyszłego roku obowiązkiem będzie stosowanie minimalnej stawki za godzinę pracy w wysokości 13 zł brutto. Dotyczy to osób fizycznych przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi jednoosobowo w ramach samozatrudnienia

Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu wskazują dwie grupy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, którym od 1 stycznia 2017 r. należy zapewnić minimalną stawkę za godzinę pracy, tj.

● zleceniobiorców – będących osobami fizycznymi (a nie jednoosobowymi przedsiębiorstwami) wykonującymi umowę zlecenia uregulowaną w art. 734 Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest najczęściej konkretna usługa, oraz

● samozatrudnionych – będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami, realizowaną na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności na podstawie umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego.

 

wynagrodzenie-za-prace