Rachunkowość bankowa to system ewidencji działalności banku opisujący sytuację majątkową, finansową oraz ekonomiczną objętego nim podmiotu.
Tego rodzaju rachunkowość obejmuje działalność banku oraz wszystkie inne czynności realizowane przez bank niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową (działalność gospodarcza), których celem jest zapewnienie funkcjonowania banku.

Rachunkowość bankowa dostarcza informacji takim podmiotom jak:
– zarząd banku;
– bank centralny;
– organy nadzoru finansowego
– kontrahenci;
– akcjonariusze;

 

Czym jest wynik finansowy? Przeczytaj!