Kto może zostać przedstawicielem podatkowym? Zadania z zakresu przedstawicielstwa podatkowego może wykonywać każdy podmiot spełniające określone wymagania przepisami ustawy o podatku VAT.

Ustawa o podatku VAT mówi o tym, że przedstawicielem podatkowym nazywamy podmiot, który pomaga podatnikowi nieposiadającemu rezydencji w państwie, w którym następuje opodatkowanie.
Przedstawiciel podatkowy głównie świadczy usługi umożliwiające rozliczenie podatku należnego zgodnie z obowiązującymi przepisami danego państwa.

Obowiązkiem przedstawiciela podatkowego jest opłacenie podatku w przypadku, gdy podatnik nie spełni tego obowiązku. Jeżeli podatnik korzysta z tego rodzaju podmiotu to nie ma obowiązku rejestrowania się jako czynny podatnik VAT

Jak ustanowić przedstawiciela podatkowego? Zgodnie z przepisami prawa powinno się to odbyć poprzez podpisanie umowy zawierającej określone prawnie informacje.