Inkasentem nazywamy osobę pobierającą należności od płatników. W szczególności dotyczy to osób prawnych, fizycznych lub organizacji nieposiadających osobowości prawnej zobowiązanych do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Inkasenci pobierają zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu Państwa.

Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa.

Inkasenci mają prawo zarządzić pobór takich podatków jak:
– od nieruchomości;
– od posiadania psów;
– opłaty lokalne( targowa, miejscowa, administracyjna);
– rolny;
– leśny;