Rachunkowość występuje w kilku odmianach. Może być finansowa, podatkowa, bankowa czy zarządcza.

Rachunkowość zarządcza ma ważną funkcję, gdyż dostarczane przez nią informacje są konieczne do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych. Dowiedzmy się więcej na ten temat.

Do funkcji rachunkowości zarządczej zaliczyć możemy:

1. Funkcję planistyczną
Polega ona na tym, że informacje dotyczące stanu finansowego, umożliwiają planowanie działalności. Przez to zmniejszają ryzyko negatywnych następstw podjętych decyzji gospodarczych, gdyż ich wydanie jest poparte rzetelnymi danymi.

2. Funkcję kontrolną
Dzięki rachunkowości zarządczej można wyłapać różnicę pomiędzy wielkościami planowanymi, a zrealizowanymi. Kierownictwo jednostki może więc kontrolować realizację przyjętych planów oraz określać przyczyny niezgodności.

3. Funkcję organizacyjną
Polega na określaniu zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności kierownictwa w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych.

4. Funkcję komunikacyjną
Prowadzenie rachunkowości zarządczej umożliwia przepływ informacji, poprzez stosowanie odpowiednich form (sprawozdania, raporty, instrukcje).