Zastanawiasz się czym jest sprawozdanie finansowe? A może chcesz wiedzieć co się w nim zawiera, albo czy w ogóle ono Ciebie dotyczy? Na wszystkie te pytania, odpowiesz znajdziesz w tym wpisie.

Czym więc jest sprawozdanie finansowe?
Jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i działań firmy. Sprawozdanie takie sporządza się pod koniec roku obrotowego. Celem sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu jest dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki. Jest to potrzebne dla szerokiej gamy pracowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Kogo dotyczy sprawozdanie finansowe?

Musi być ono sporządzane przez: spółkę jawną, spółkę z o.o., akcyjną, partnerską oraz komandytową.

Co powinno zawierać się w sprawozdaniu finansowym?

  • Roczny bilans jednostki (aktywa, inwestycje, rozliczenia, należności, pasywa i zapasy),
  • zyski i straty (rachunek dokumentujący kondycję finansową jednostki),
  • tzw. przegląd ekonomiczny,
  • objaśnienia i informacje dodatkowe.