Wizytówka firmowa jest jednym z najstarszych sposobów przekazywania informacji kontaktowych. Pomimo, że obecnie najpopularniejszym sposobem ich wyszukiwania jest Internet, ciągle znajdują zastosowanie w biznesie. 

Głównymi zaletami jest:

  • Szybkie i wygodne przekazywanie informacji – paradoksalnie przekazanie w ten sposób, na przykład potencjalnemu klientowi lub dostawcy, danych kontaktowych jest szybsze. Wykonywanie tego bez pomocy wizytówki wiąże się z koniecznością wyciągnięcia przez drugą osobę telefonu, w celu zapisania w nim numeru i nazwy firmy. 
  • Dodatkowa forma reklamy – wizytówka powinna być przede wszystkim przejrzysta, aby łatwo można było z niej odczytać informację. Jednak należy pamiętać, aby nie była ona nudna. Wręcz przeciwnie powinna wyróżniać się spośród innych wizytówek, dzięki czemu będzie dodatkową formą reklamy. 
  • Niska cena – cena wykonania i wydruku wizytówki jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi formami promocji. Z tego powodu wykonanie ich nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Pozwala to osiągnąć firmie korzyści z dodatkowej reklamy i szybkiej wymiany informacji kontaktowych ponosząc minimalne koszty.