Rachunkowość zarządcza w firmie służy potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając przy tym niezbędnych danych do podejmowania decyzji bieżących oraz rozwojowych, a także informacji, które pozwalają na podjęcie odpowiedniej decyzji strategicznej, taktycznej oraz operacyjnej.

Podstawowym celem rachunkowości zarządczej jest systematyczne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji ułatwiających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących samego działania jednostki w określonych warunkach. Jest w znacznym stopniu zindywidualizowana oraz dostosowana do potrzeb firmy. Informacje w głównej mierze służyć mają odbiorcy, który może je wykorzystać do wyjaśnienia wątpliwości, dokonania wybory, rozwiązania problemu lub kontroli zarówno przebiegu procesów jak i realizacji planów.

Głównymi funkcjami rachunkowości zarządczej jest:

  • funkcja planistyczna – dostarcza informacje
  • funkcja kontrolna – wskazuje różnice pomiędzy danymi wielkościami
  • funkcja organizacyjna
  • funkcja komunikacyjna