Archive for Lipiec, 2019

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy leasingu?

Podpisując umowę leasingu należy zwrócić uwagę na jej zapisy i ogólne warunki, aby uniknąć niekorzystnych dla leasingobiorcy sytuacji:

 • zabezpieczenie przed koniecznością spłaty całości raty przed wpłatą ubezpieczenia w razie uszkodzenia bądź kradzieży finansowanego przedmiotu,
 • doprecyzowanie kwestii obowiązywania umowy w sytuacji opóźnienia w spłacie którejkolwiek z rat,
 • podanie prawidłowej wartości przedmiotu, zgodnie z zamówieniem,
 • zgodność ujętego w umowie harmonogramu spłaty z otrzymaną wcześniej ofertą leasingu,
 • doprecyzowanie zasad rozwiązania umowy i tego konsekwencji,
 • weryfikacja przewidzianych umową kar,
 • konsekwencje dla leasingodawcy w sytuacji opóźnień w wydaniu finansowanego przedmiotu bądź jego wad technicznych,
 • opłaty dodatkowe i oprocentowanie,
 • zapis o terminie zwrotu finansowanego przedmiotu.

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania zakupu sprzętu, a w szczególności samochodów firmowych. Zasady jego funkcjonowania są jednak całkowicie odmienne od kredytu. Aby więc uniknąć niekorzystnych konsekwencji podpisanej umowy, należy uprzednio szczegółowo przeanalizować jej zapisy.

Możliwość komentowania Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy leasingu? została wyłączona more...

Obowiązki pracownika przy zwolnieniach

Zwolnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków pracodawcy, od właściwego zarządzania dokumentacją pracowniczą do prawidłowego rozwiązania stosunku pracy.

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio:

 1. rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 4. z upływem czasu trwania umowy.

Każdy z tych sposobów powoduje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Na profesjonalne przeprowadzenie procesu zwolnienia pracownika z pracy składają się następujące elementy:

 • przygotowanie stosownej dokumentacji,
 • wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wsparcie pracownika w zakresie zaoferowania szkoleń dla zwalnianych pracowników lub udzielenia przydatnych informacji na rynku pracy,
 • zachowanie w tajemnicy przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jak również warunków finansowych, w tym wysokości odprawy,
 • sporządzenie prawidłowego świadectwa pracy zawierającego dane zgodne ze stanem faktycznym,
 • prawidłowe wypełnianie odprawy i innych świadczeń.
Możliwość komentowania Obowiązki pracownika przy zwolnieniach została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.