Archive for Czerwiec, 2019

Praca zdalna

Praca zdalna nazywana jest również telepracą lub e-pracą, dlatego że freelancer wykorzystuje w niej nowoczesne technologie, a wyniki swojej pracy przesyła pracodawcy przez internet. Kontaktuje się z nim za pomocą poczty elektronicznej i internetowych komunikatorów.

Telepraca polecana jest głównie dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, czyli grafików, rysowników, tłumaczy itp. Praca zdalna może mieć charakter regularny albo doraźny. O drugim przypadku mówimy, gdy pracownik musi być w danym dniu w domu, więc pracodawca pozwala mu wykonywać swoje obowiązki poza miejscem pracy. Istnieje również klasyfikacja, biorąca pod uwagę ile czasu pracownik wykonuje swoje obowiązki zdalnie, zgodnie z nią e-pracę można podzielić na:

 • permanentną – praca zdalna w pełny wymiarze,
 • naprzemienna – niektóre dni pracownik przepracuje w domu, a inne w biurze,
 • uzupełniająca – praca stacjonarna w pełnym wymiarze, w wyjątkowych sytuacjach pracownik zabiera pracę do domu.

Jak prawidłowo prowadzić KPiR?

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro po przeliczeniu na złotówki. Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy także osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia oraz osób zajmujących się działami produkcji rolnej. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów jest Rozporządzenie
Ministra Finansów z 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej KPiR. Podatnik ma prawo skorzystać z metody w postaci tradycyjnej czyli papierowej jak i elektronicznej. Ewidencja przedstawiająca osiągane przychody oraz rozchody jest skomplikowaną formą dla niedoświadczonych przedsiębiorców.

Od właściciela firmy wymagane jest dokonywanie zapisów sprzedaży, ale także kosztów poniesionych w celu uzyskania przychodu, które związane są z prowadzoną firmą. Ewidencja stanowi także podstawę do określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli więc przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, to dobrym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania ekspertom np. biuru rachunkowemu.

Możliwość komentowania Jak prawidłowo prowadzić KPiR? została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.