Archive for Grudzień, 2017

Umowa zamiany

Umowa zamiany to rodzaj umowy cywilnoprawnej zakładający wymianę dóbr bez użycia pieniądza. Najczęściej jest ona spotykania w specyficznych grupach.
Strony umowy zobowiązują się do przeniesienia własności rzeczy lub innego prawa majątkowego na drugą stronę umowy, w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy lub prawa majątkowego.

Co może być przedmiotem umowy?
– każda rzecz będąca w posiadaniu stron;
– rzecz, która ma być w posiadaniu stron;
– rzecz określona co do gatunku lub tożsamości;
– prawa, np.: ograniczone prawo rzeczowe;

Zamiana jest czynnością prawną dwustronnie zobowiązującą. Zawarcie tego rodzaju umowy nie musi być sporządzone w żadnej konkretnej formie.
Najczęściej podczas zawierania tej umowy stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego.

Możliwość komentowania Umowa zamiany została wyłączona more...

Minimalne wynagrodzenie w Polsce

Płaca minimalna to ustalony przez prawo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną. Poziom ten jest określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Najniższa płaca jest ustalana przez Państwo a obywatele muszą się do niej podporządkować. Jest to wynagrodzenie, które nie zmienia się w zależności od kwalifikacji pracowników lub innych składników wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia na dany rok powinna zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 15 września.

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto.

Prognozowana zmiana minimalnej płacy od 2018 roku to 2049 zł brutto.

Kto jest „małym podatnikiem” ?

Możliwość komentowania Minimalne wynagrodzenie w Polsce została wyłączona more...

Urlop okolicznościowy

Urlop to czas wolny od pracy przewidziany przepisami prawa.

Jednym z rodzajów urlopu jest urlop okolicznościowy, z którego może skorzystać pracownik w związku z ważnym wydarzeniem rodzinnym (narodziny dziecka, ślub, pogrzeb).

Ten typ urlopu daje pracownikowi prawo do pobierania wynagrodzenia.

Otrzymanie urlopu okolicznościowego powinno zostać poprzedzone złożeniem wniosku wraz z udokumentowaniem zaistniałego zdarzenia.

Urlop okolicznościowy trwa od 1-2 dni w zależności od rodzaju wydarzenia:
– narodziny dziecka – 2 dni
– ślub własny – 2 dni
– ślub dziecka – 1 dzień
– śmierć ojca/matki/małżonka/macochy/ojczyma/dziecka – 2 dni
– śmierć brata/siostry/teścia/teściowej/babci/dziadka/innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – 1 dzień.

Możliwość komentowania Urlop okolicznościowy została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.