Archive for Listopad, 2017

Urlop wypoczynkowy po przebyciu długiej choroby

Pracownik, który zachoruje ma prawo do pobierania wynagrodzenia przez 33 dni w roku. Po upływie tego czasu jest mu przydzielany zasiłek chorobowy. Okres zasiłku chorobowego wynosi 182 dni w ciągu roku.

Czy jednak możliwe jest przydzielenie urlopu wypoczynkowego. Sąd Najwyższy nie jest jednomyślny w tej kwestii.
W jednym z orzeczeń stwierdził, że urlop wypoczynkowy bezpośrednio po chorobie dłuższej niż 30 dni jest prawidłowe, gdyż badania lekarskie, mogą nie wykazać żadnych przeciwwskazań. Co więcej, pracownik na urlopie i tak nie wykonuje pracy toteż nie musi być do niej zdolny. Inne podejście mówi, że urlop nie może być przyznany na okres niezgodności do pracy. Jeśli pracownik nie posiada zezwolenia lekarskiego na wykonywanie pracy wówczas nie jest zdolny do jej wykonywania.

Możliwość komentowania Urlop wypoczynkowy po przebyciu długiej choroby została wyłączona more...

Inkasent

Inkasentem nazywamy osobę pobierającą należności od płatników. W szczególności dotyczy to osób prawnych, fizycznych lub organizacji nieposiadających osobowości prawnej zobowiązanych do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Inkasenci pobierają zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu Państwa.

Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa.

Inkasenci mają prawo zarządzić pobór takich podatków jak:
– od nieruchomości;
– od posiadania psów;
– opłaty lokalne( targowa, miejscowa, administracyjna);
– rolny;
– leśny;

Możliwość komentowania Inkasent została wyłączona more...

O wyniku finansowym słów kilka.

Wynik finansowy to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat (efekt) działalności jednostki gospodarczej za pewien czasu.
Zależność wyniku finansowego uzależniona jest on osiągniętych przez jednostkę przychodów i poniesionych kosztów.

Wynik finansowy może być:
-dodatni (zysk) – przychody > poniesione koszty,
-ujemny (strata)- przychody < poniesionych kosztów.

Dodatni wynik finansowy może występować w dwóch postaciach, czyli zysku brutto i zysku netto.
Zysk netto otrzymujemy w skutek odjęcia od zysku brutto podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Wynik finansowy może być ustalony metodą statystyczną lub księgową.

Możliwość komentowania O wyniku finansowym słów kilka. została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.