Archive for Październik, 2017

Split payment – najważniejsze informacje

W naszym kraju split payment ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku.

Czym jest split payment?
Tym terminem określamy podzieloną płatność (płatność nabywcy za towar czy usługę jest dokonywana na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy).

– wartość sprzedaży netto → rachunek bankowy dostawcy
– zapłata kwoty podatku – trafia na specjalny rachunek VAT

Po wprowadzeniu tej zmiany nabywca dobrowolnie będzie mógł dokonać takiej płatności, bez siły przymuszenia ze strony dostawcy lub jakiekolwiek narzuconego obowiązku.

WAŻNE – odpowiedzialność podatkowa!
Jeśli płatność zostanie dokonana na rachunek VAT podatnika innego niż dostawca lub usługodawca, będzie on odpowiadał solidarnie z dostawcą lub usługodawcą za niezapłacony przez niego VAT wynikający z tej transakcji.

Możliwość komentowania Split payment – najważniejsze informacje została wyłączona more...

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Okazanie zaświadczenia o dochodach czy niezaleganiu z podatkami, jest niezbędna do załatwienia wielu spraw. Aby uzyskać takie zaświadczenie, wydane przez organ skarbowy należy złożyć odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę skarbową.

Zaświadczenie wystawia się na wniosek sporządzony na odpowiedni druku. Jeżeli chce się otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu na przykład naszego kontrahenta należy również przedstawić jego zgodę. Zgoda może być wyrażona na piśmie z podpisem poświadczonym urzędowo lub notarialnie.

Wystawienie zaświadczenia wymaga uiszczenia opłaty skarbowej, którą należy wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego. Opłatę można uregulować w kasie urzędu lub przelać na konto. Dowód wpłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć do urzędu skarbowego.

Zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia zdrowotnego, renty itd. są zwolnione z opłaty skarbowej.

Zaświadczenie powinno być wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i można odebrać je osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie skarbowym lub centrum obsługi .

Możliwość komentowania Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego została wyłączona more...

Wykreślenie z rejestru VAT

Niedawno w życie weszły zmiany w kwestii VAT-u, które sprawiły, że obecnie wielu przedsiębiorców musi liczyć się z tym, iż istnieje możliwość, aby zostali oni wykreśleni z rejestru VAT.

Komu i w jakiej sytuacji to grozi? Sprawdźmy…

Podatnik może zostać wykreślony z rejestru VAT w sytuacji, gdy:
– zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a podczas trwania zawieszenia, wykonywał czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług takich, jak np. świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, jak również wewnątrzwspólnotowe nabycie/dostawa towarów,
– nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku złożenia deklaracji VAT za pół roku,
– składał przez 6 kolejnych miesięcy (dwa kwartały) deklaracje, które w żaden sposób nie wykazywały sprzedaży, bądź nabycia z podatkiem do odliczenia,
– wystawiał faktury i faktury korygujące, które wykazywały czynności niemające miejsca w rzeczywistości,
– prowadził działalność gospodarczą, a jednocześnie miał uzasadnione podstawy do tego, by mieć przypuszczenia, iż dostawcy lub nabywcy biorący udział w dostawie tego samego towaru bądź usługi, prowadzą błędne rozliczenia.

Możliwość komentowania Wykreślenie z rejestru VAT została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.