Archive for Wrzesień, 2017

Mały podatnik

Ustawa o VAT pozwala mikro i małym przedsiębiorcom korzystać ze statusu małego przedsiębiorcy. Dzięki temu mogą oni skorzystać z przywilejów związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej oraz wielu ulg podatkowych.

Aby móc skorzystać z tytułu małego podatnika wartość ich sprzedaży nie może przekroczyć równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotówkach na podstawie kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku.

Za małego podatnika uznaje się również podatnika podatku od towarów i usług, który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze za wyjątkiem komisu, jeżeli kwota jego wynagrodzenia nie przekroczyła równowartości 45 000 euro.

Mały podatnik może korzystać z ułatwień w rozliczeniach VAT w postaci metody kasowej i kwartalnych deklaracji, jak również jest uprawniony do korzystania z jednorazowej amortyzacji.

Możliwość komentowania Mały podatnik została wyłączona more...

Kary w KPiR

Karami umownymi w KPiR są kwoty należne jednej ze stron z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania przez drugą ze stron.

Kary umowne dotyczące kosztów uzyskania przychodów budzą wiele wątpliwości. Jest to spowodowane nieścisłą regulacją tej kwestii. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczanych towarów, wykonanych robót i usług, zwłok w dostarczaniu towaru wolnego od wad i zwłoki w usunięciu wad towarów lub wykonywanych robót i usług.

Kary umowne ujmuje się na zasadzie metody kasowej. Co ważne zawsze uznaje się je za przychód niezależnie od tego czy będzie ona stanowiła koszt uzyskanie przyhcodu, czy nie.

Wysokość kary umownej nie jest zależna od rozmiaru szkody, a jedynie od stron oraz sposobu regulacji kwestii zawartej w umowie.

Reasumując kara umowna zawsze będzie stanowiła przychód podatkowy, a uregulowana kara umowną będzie uznawana za koszt uzyskania przychodu.

Możliwość komentowania Kary w KPiR została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.