Archive for Sierpień, 2017

Emerytura od 1 października 2017 roku – kilka ważnych informacji

Jak prowadzić księgowość? Najważniejsze informacje!

Osoby, które chcą przejść na emeryturę od października bieżącego roku mają obowiązek złożenia wniosku we wrześniu lub w październiku.

Od 1 października zaczną obowiązywać przepisy przywracające wiek emerytalny:
– kobiety do 60 lat
– mężczyźni do 65 lat

Został podjęty szereg zadań, które mają usprawnić działania ZUS-u. Zapewnią one prawidłową i terminową realizację zadań związanych ze zmianami w systemie emerytalnym.

1.We wszystkich jednostkach ZUS przyszli emeryci będą mogli skorzystać z usług doradczych. Pomogą one prawidłowo wypełnić wniosek, aby uzyskać świadczenie emerytalne. Doradcy
pomogą również wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dotyczące przysługującego świadczenia, a także wyliczą prognozowaną emeryturę.

2. Kolejną nowością jest to, że ZUS wysłać powiadomienia do osób, które 1 października br. będą miały ustalone prawo do emerytury.

3.Ma zostać dostosowany system informatyczny do nowych warunków związanych z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek powinien zostać złożony we wrześniu lub październiku 2017 roku.

Możliwość komentowania Emerytura od 1 października 2017 roku – kilka ważnych informacji została wyłączona more...

Model podzielonej płatności

Model podzielonej płatności został opracowany, aby przyczynić się do zmniejszenia rozmiarów luki podatkowej w VAT. Ma zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług.

Metoda podzielonej płatności zakłada podzielenie kwoty brutto na dwa oddzielne strumienie płatności. Tym samym płatność za zakupiony towar bądź usługę będzie uiszczana na rachunek bankowy dostawcy, natomiast kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT będzie umieszczana na specjalnym koncie dostawcy tak zwanym “koncie VAT”. Konto to będzie zakładane przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podatnika VAT, przez co dostawca będzie miał bardzo ograniczone możliwości dysponowania tymi środkami.

Metoda ta została zaczerpnięta z zagranicznych struktur, gdzie cieszy się ona ogromną popularnością. Niestety rozwiązanie to może okazać się niezmiernym utrudnieniem dla uczciwych przedsiębiorców, gdyż wpłynie on negatywnie na płynność finansową i nie pozwoli przedsiębiorcom swobodnie dysponować wszystkimi środkami.

 

split_payment, metoda_podzielonej_platnosci, ksiegowosc

 

Możliwość komentowania Model podzielonej płatności została wyłączona more...

Dywidenda

Dywidenda występuje w spółkach kapitałowych – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej. Dywidenda jest częścią zysku netto osiągniętego przez przedsiębiorstwo, który przeznaczony jest dla jednego wspólnika bądź akcjonariusza albo do podziału między wspólników lub akcjonariuszy.

Warunki wypłaty dywidendy:

 • zakończenie roku obrotowego,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach do tego zobowiązanych sprawdzenie go przez biegłego rewidenta,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników,
 • podjęcie decyzji o podziale zysku.

 

Dywidenda może być wypłacana w formie środków pieniężnych lub innych aktywów posiadanych przez firmę. Jej wysokość wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o terminie wypłaty dywidendy oraz o jej wysokości decyduje zgromadzenie wspólników natomiast w spółce akcyjnej organem decyzyjnym jest walne zgromadzenia.

Możliwość komentowania Dywidenda została wyłączona more...

Nieopłacenie składek ZUS w terminie

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy opłacić w następujących terminach:

– do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
– do 10 dnia każdego miesiąca – osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie,
– do 15 dnia każdego miesiąca – pozostali podatnicy.

Od każdej nieterminowo uregulowanej składki ZUS nalicza odsetki. Jeżeli będą niewielkie, a konkretnie nie przekroczą 8,70 zł wówczas zostaną anulowane, a płatnik uiszcza tylko zaległe składki. Jeżeli opóźnienia będą większe możliwa będzie nawet kara grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. Jeżeli opłaca on składki dobrowolnie jednak przestaje opłacać je w ustalonych terminach wówczas jego ubezpieczenie przestaje być dobrowolne. Przykładowo jeżeli płatnik przestaje opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w przypadku choroby traci prawo do zasiłku. Aby przywrócić termin płatności składek należy ponownie wystąpić z wnioskiem do ZUS.

Możliwość komentowania Nieopłacenie składek ZUS w terminie została wyłączona more...

Spis natury – zasady

Przeprowadzenie inwentaryzacji, inaczej zwanej też spisem natury, to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Aby zrobić to poprawnie należy zwrócić uwagę na kilka elementów.

1. Termin.
Spis natury należy wykonać na dzień 31 grudnia każdego roku. Co ważne można sporządzić go wcześniej, jednak przez ten czas nie można dokonywać zmian magazynowych, a więc zakupów, sprzedaży itd.

2. Składowe spisu.
W spisie należy umieścić:
– towary handlowe,
– surowce podstawowe i pomocnicze,
– materiały do wykonywania usług,
– produkty będące w trakcie wytwarzania,
– produkty gotowe do sprzedaży,
– odpady o pewnej wartości.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma takich zapasów wówczas w książeczce podatkowej wpisuje 0.

3. Cel.
Bardzo istotne jest odpowiednie zaplanowanie swoich zakupów, gdyż w momencie gdy w trakcie roku nie uda nam się ich pozbyć będziemy musieli wykreślić je z kosztów, a co się z tym wiąże zapłacić od nich podatek dochodowy.

Możliwość komentowania Spis natury – zasady została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.