Archive for Czerwiec, 2017

Znaczenie audytu podatkowego

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zadbać o to, aby dokumentacja podatkowa firmy była prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Warto zdecydować się na przeprowadzeniem audytu podatkowego, który jest wnikliwą analizą działalności pod kątem ryzyka podatkowego oraz umożliwia znalezienie najlepszych rozwiązań dążących do optymalizacji rozliczeń z urzędem skarbowym.

Audyt podatkowy jest jednym z elementów rocznego sprawozdania finansowego.

Raport z audytu podatkowego obejmuje podsumowanie, w którym zawarte są wszelkie wykryte nieprawidłowości, analiza wynikającego z nich ryzyka oraz propozycje likwidacji błędów, które są naruszeniem przepisów prawa podatkowego.

Coroczne przeprowadzanie audytu podatkowego pozwala zadbać o bezpieczeństwo firmy.

Możliwość komentowania Znaczenie audytu podatkowego została wyłączona more...

VAT w pigułce

Podatek VAT to podatek od towarów i usług, często nazywany jest również podatkiem od wartości dodanej.
VAT w Polsce obowiązuje od roku 1993. Jest to podatek pośredni, dzięki czemu osoby go regulujące nie odczuwają jego ciężaru. Jest regulowany jest przez ostatecznego odbiorcę towaru.

Stawki:
22% – stawka podstawowa dotyczy większości towarów i usług,
7%,5%,3%,0% – stawka obniżona
Niektóre podmioty są zwolnione z opłacania VAT.

Rodzaje VAT’u:
naliczony – przedsiębiorca płaci go ponosząc koszty np. kupując materiały, regulując rachunki itd.
należny – obliczany jest na podstawie przychodów ze sprzedaży.

Stawka 0%, a zwolnienie z VAT.
Wbrew pozorom nie są one ze sobą tożsame. Stawką 0% opodatkowani są między innymi eksporterzy, ze zwolnienia może natomiast korzystać np. mały przedsiębiorca.
Stawka 0% zazwyczaj oznacza, iż naliczony podatek zostanie nam zwrócony, w przypadku zwolnienia nie zostaniemy obarczeni żadną opłatą, ale także nie otrzymamy zwrotu od Urzędu Skarbowego.

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej STRONY GŁÓWNEJ, na której znajdziesz więcej informacji z zakresu księgowości.

Możliwość komentowania VAT w pigułce została wyłączona more...

Środki trwałe i ich amortyzacja

Pojęcie środka trwałego jest bardzo potoczne podczas prowadzenia firmy. Jego znajomość jest niezbędna podczas wykonywania bilansu prowadzonej działalności.

Środek trwały stanowi własność lub współwłasność podatnika nabytą lub wytworzoną we własnym zakresie, kompletną i zdatną do użytku w dniu przyjęcia do używania. Są to między innymi budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia oraz środki transportu.
Ich okres używania nie może być krótszy niż jeden rok. Wykorzystywanie środków trwałych musi być związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddaniem do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy.

Środki trwałe, które ulegają zużyciu poddawane są amortyzacji.
Zabieg ten nie dotyczy gruntów, budynków mieszkalnych, dzieł sztuki, eksponatów muzealnych, a także składników majątku na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bądź zaprzestania prowadzenia działalności (od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenia działalności).

Możliwość komentowania Środki trwałe i ich amortyzacja została wyłączona more...

Warte poznania pojęcia księgowe

Warunki korzystania z karty podatkowej
Aby przedsiębiorcy mogli korzystać z karty podatkowej muszą spełnić kilka dodatkowych warunków, poza uprawnieniem do prowadzenia księgowości uproszczonej. Do tych warunków zalicza się między innymi złożenie informacji w wniosku rejestracyjnym oraz deklaracji w Urzędzie Skarbowym, niekorzystanie z usług innych firm (z wyjątkiem specjalistycznych) oraz niewytwarzanie wyrobów akcyzowych.

Definicja insourcingu
Insourcing polega na przekazywaniu różnorodnych procesów oraz działań biznesowych jednostki, realizowanych na podstawie działalności gospodarczej wykonywanej przez firmy zewnętrzne dla wyodrębnionych oraz wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych. W związku z tym jego wybór powinien być poprzedzony bardzo dokładną analizą korzyści z nim związanych.

Warianty rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych dokumentów, wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Określa on nie tylko stan finansowy jednostki, ale również osiągnięty w danym roku obrotowym wynik finansowy. W zależności od sposobu ewidencjonowania kosztów w przedsiębiorstwie, wariant w jakim sporządza się rachunek wyników jest inny – porównawczy lub kalkulacyjny.

Kiedy sporządza się kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat?
Rachunek zysków i strat może być sporządzany w dwóch wariantach. Jednym z nich jest wariant kalkulacyjny. Sporządzać go mogą jednostki, które ewidencjonują koszty w układzie kalkulacyjnym, czyli na kontach zespołu nr 5 lub, gdy ewidencja prowadzona jest w obu układach kosztów.

Możliwość komentowania Warte poznania pojęcia księgowe została wyłączona more...

Wady uproszczonej księgowości

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z problematyki księgowości. Kwestia ta zawsze przysparza kłopotów. Najczęściej obowiązującą nas księgowością jest ta w formie pełnej, a wtedy totalnie się załamujemy. Jest to bowiem o wiele bardziej skomplikowany rodzaj prowadzenia rachunkowości niż forma uproszczona. Jak sama nazwa wskazuje, uproszczona księgowość jest prostsza i wymaga wypełniania mniejszej ilości formalności. Niestety ma ona też pewne wady, o których teraz napiszę.

Po pierwsze, jest ona dostępna tylko dla wybranych podmiotów, które spełnić muszą określone wymagania dotyczące np. sumy rocznych przychodów. Kolejną wadą jest ograniczony zakres kategorii, który powoduje niejasności w przypadku konieczności ewidencji nietypowych operacji. Ostatnią kwestią jest fakt, że taką księgowość możemy prowadzić sami, a to oznacza konieczność bycia na bieżąco z wszystkimi przepisami prawnymi. Uproszczona księgowość oznacza nałożenie na siebie wiele odpowiedzialności i strach przed najmniejszym potknięciem.

Dlatego zawsze warto wynająć biuro rachunkowe, które zajmie się tym za Ciebie!

Możliwość komentowania Wady uproszczonej księgowości została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.