Archive for Kwiecień, 2017

Ważne informacje dla prowadzących uproszczoną księgowość

25 marca 2016 roku rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzono nowe wzory deklaracji, zeznań oraz informacji podatkowych, obowiązujących osoby fizyczne, które prowadzą działalność opodatkowaną na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na zmiany muszą przygotować się również osoby korzystające z ulg i odliczeń od dochodu i podatku, a także korzystające z odliczeń od podatków z tytułu ulg mieszkaniowych.

Nowe wzory obowiązują na następujące formularze PIT:
– PIT-28/B „Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych”,
– PIT/D „Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym” (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37),
– PIT/O „Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym”.

Nowe formularze PIT to nie jedyna zmiana, która czeka na przedsiębiorców prowadzących uproszczoną księgowość. Również w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zostało wprowadzonych wiele zmian. Dotyczą one między innymi zniesienia obowiązku drukowania KPiR (księga może być prowadzona całkowicie elektronicznie), sporządzania spisu z natury na początek roku podatkowego (można przepisywać wartość na koniec poprzedniego roku) oraz wprowadzenia dodatkowej kolumny w celu ewidencji kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna nr 16).

Możliwość komentowania Ważne informacje dla prowadzących uproszczoną księgowość została wyłączona more...

Audyt finansowy

Obawiasz się audytu? Niepotrzebnie! To zrozumiałe, że rewizja finansowa może być przyczyną obaw, lecz w rzeczywistości ma ona na celu jedynie dobro Twojej firmy.

Audyt finansowy to dokładne i specjalistyczne badanie Twojego sprawozdania finansowego. Jeśli więc w sprawozdaniu pojawi się jakikolwiek błąd, wykwalifikowany audytor go odnajdzie! To bardzo ważne, by sprawozdanie finansowe było bezbłędne. Tylko wtedy przedstawia ono rzetelnie wynik finansowy jednostki i jej sytuację majątkową.

Dzięki audytowi dowiemy się:
– czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z polityką rachunkowości,
– czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami prawa, statutu, umowy oraz z każdym dokumentem, który wpływa na sprawozdanie finansowe,
– czy sprawozdanie finansowe zawiera rzetelnie przedstawione wszystkie informacje, które pomogą nam w ocenie sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa,
– czy sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych,
– czy przedsiębiorstwo nie jest zagrożone finansowo przez przynajmniej 12 najbliższych miesięcy.

Możliwość komentowania Audyt finansowy została wyłączona more...

Kiedy można rozliczać się na podstawie karty podatkowej?

Karta podatkowa jest metodą uproszczonej rachunkowości, przeznaczoną dla mikro przedsiębiorstw, zajmujących się zazwyczaj działalnością rzemieślniczą. Aby móc prowadzić rozliczenia za pomocą karty podatkowej, należy nie przekroczyć limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spełnić poniższe warunki.

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie karty podatkowej musi:
– złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
– oznaczyć w składanym wniosku rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu w tej formie.

Ponadto rozliczającemu się na podstawie karty podatkowej nie wolno:
– korzystać się z usług innych osób, nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych firm (wyjątek mogą stanowić usługi specjalistyczne),
– prowadzić więcej niż jednego rodzaju działalności (wymienionego w ustawie),
– wytwarzać wyborów akcyzowych,
– prowadzić zgłaszanej poza granicami RP działalności gospodarczej,
– dodatkowo małżonek przedsiębiorcy, chcącego korzystać z karty podatkowej nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

Możliwość komentowania Kiedy można rozliczać się na podstawie karty podatkowej? została wyłączona more...

Biura rachunkowe, a przedsiębiorca

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszą stroną!

Księgowość prowadzona przez biura rachunkowe, stanowi znaczne ułatwienie dla przedsiębiorcy. Nie istnieje wtedy konieczność zatrudniania kolejnych pracowników.

Dzięki podpisaniu umowy z biurem rachunkowym, przedsiębiorca zyskuje komfort i spokój o sprawy związane z księgowością. Koszty wynikające z korzystania z usług biura rachunkowego są znacznie niższe niż te wiążące się zatrudnieniem księgowej – ta kwestia ma istotne znaczenie szczególnie w przypadku małych firm.

Umowa z biurem rachunkowym jest gwarantem, że finanse firmy znajdują się w dobrych i bezpiecznych rękach (często taka umowa wiąże się z możliwością uzyskania odszkodowania w przypadku popełnienia błędu.)

W przypadku zdecydowania się na korzystanie z usług biur rachunkowego trzeba porównać kilka ofert biur dostępnych na rynku i wybrać najlepszą. Nie powinno podejmować się pochopnych decyzji, gdyż w końcu powierzamy komuś kwestie finansowe naszej jednostki.

Jeśli korzystasz z usług biura rachunkowego pamiętaj, że i Ty możesz przekazać 1% swojego podatku na szczytne cele! Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej wcześniejszej publikacji.

Możliwość komentowania Biura rachunkowe, a przedsiębiorca została wyłączona more...

Dowody księgowe

Dowód księgowy jest to dokument, który potwierdza zaistnienie danej operacji gospodarczej i jest podstawą zapisu dokonanego w księgach rachunkowych. Aby jakiś dokument można było uznać za dowód księgowy musi on spełniać określone wymagania. Ważne jest, aby posiadał:

– określenie nazwy i siedzib stron, które uczestniczą w danym zdarzeniu gospodarczym
– numer dowodu w księgach rachunkowych
– datę wykonania operacji gospodarczej
– przedmiot i opis operacji gospodarczej
– podpisy stron, które uczestniczyły w zdarzeniu gospodarczym

Każdy dowód księgowy musi posiadać także kopię.

Dowód księgowy odzwierciedla dokładny przebieg operacji gospodarczej i jeżeli jest należycie wykonany jest ujmowany w danej ewidencji. Do ksiąg rachunkowych powinno się w każdym okresie sprawozdawczym wpisywać wszystkie zdarzenia dokonane w tym czasie.

Podstawowe dowody księgowe, to :
– faktury VAT
– rachunki
– noty korygujące
– faktury korygujące
– dokumenty celne

Dowód księgowy powinien być wykonany rzetelnie i jasno określać rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych. Musi być sprawdzony, pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnoprawnym, ponieważ nie może posiadać żadnych błędów.

Możliwość komentowania Dowody księgowe została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.