O formie przebitkowej zapewne słyszało tylko niewielkie grono osób. Jest to jednak stosunkowo ważne i korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców i warto byłoby się z nim zapoznać.

Forma przebitkowa stanowi jedną z możliwości (technik) prowadzenia rozliczeń księgowych. Nazwa ta pochodzi od procesu kalkowania dokumentów, podczas którego dochodzi do przebicia, znajdujących się tam informacji.

Dlaczego prowadzenie kart kontowych jest dużym udogodnieniem?
Rozwiązanie to tworzy tak zwane kartoteki, zastępującym tym samym zwarte księgi. Wpływa to bezpośrednio na swobodę podziału pracy, uwarunkowanego od ilości zakładanych kont. Ich liczba dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klientów.

Można wyróżnić 3 główne zalety wynikające z wyboru formy przebitkowej. Są to:
– sposobność stosowania dowolnej liczby kont,
– zminimalizowane ryzyko popełnienia błędu,
– szeroki zakres możliwości związany z regulacja czasu pracy.

Warto pamiętać, że oryginalne dokumenty zapisywane są na kartach kontowych, a w dzienniku te “przebite” (skopiowane).