Archive for Marzec, 2017

Dowiedz się więcej o sprawozdaniu finansowym!

Zastanawiasz się czym jest sprawozdanie finansowe? A może chcesz wiedzieć co się w nim zawiera, albo czy w ogóle ono Ciebie dotyczy? Na wszystkie te pytania, odpowiesz znajdziesz w tym wpisie.

Czym więc jest sprawozdanie finansowe?
Jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i działań firmy. Sprawozdanie takie sporządza się pod koniec roku obrotowego. Celem sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu jest dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki. Jest to potrzebne dla szerokiej gamy pracowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Kogo dotyczy sprawozdanie finansowe?

Musi być ono sporządzane przez: spółkę jawną, spółkę z o.o., akcyjną, partnerską oraz komandytową.

Co powinno zawierać się w sprawozdaniu finansowym?

 • Roczny bilans jednostki (aktywa, inwestycje, rozliczenia, należności, pasywa i zapasy),
 • zyski i straty (rachunek dokumentujący kondycję finansową jednostki),
 • tzw. przegląd ekonomiczny,
 • objaśnienia i informacje dodatkowe.
Możliwość komentowania Dowiedz się więcej o sprawozdaniu finansowym! została wyłączona more...

Funkcje rachunkowości zarządczej

Rachunkowość występuje w kilku odmianach. Może być finansowa, podatkowa, bankowa czy zarządcza.

Rachunkowość zarządcza ma ważną funkcję, gdyż dostarczane przez nią informacje są konieczne do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych. Dowiedzmy się więcej na ten temat.

Do funkcji rachunkowości zarządczej zaliczyć możemy:

1. Funkcję planistyczną
Polega ona na tym, że informacje dotyczące stanu finansowego, umożliwiają planowanie działalności. Przez to zmniejszają ryzyko negatywnych następstw podjętych decyzji gospodarczych, gdyż ich wydanie jest poparte rzetelnymi danymi.

2. Funkcję kontrolną
Dzięki rachunkowości zarządczej można wyłapać różnicę pomiędzy wielkościami planowanymi, a zrealizowanymi. Kierownictwo jednostki może więc kontrolować realizację przyjętych planów oraz określać przyczyny niezgodności.

3. Funkcję organizacyjną
Polega na określaniu zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności kierownictwa w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych.

4. Funkcję komunikacyjną
Prowadzenie rachunkowości zarządczej umożliwia przepływ informacji, poprzez stosowanie odpowiednich form (sprawozdania, raporty, instrukcje).

Możliwość komentowania Funkcje rachunkowości zarządczej została wyłączona more...

Sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach jawnych i partnerskich

Więcej o sprawozdaniu finansowym – TUTAJ!

Prawie wszystkie spółki handlowe zobowiązane są do prowadzenie pełnej rachunkowości finansowej. Wyjątkami są spółki jawne i partnerskie, gdzie pełną księgowość można prowadzić dobrowolnie, ale jest również możliwość prowadzenia księgowości w sposób uproszczony (w formie KPiR). Spółki jawne i partnerskie, aby mogły korzystać z uproszczonej księgowości muszą osiągać przychody mniejsze niż równowartość 1 200 000 euro.

Warunkiem korzystania z uproszczonej księgowości przez spółki jawne i partnerskie jest również składanie specjalnego oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Należy je sporządzać i składać w KRS każdego roku, kiedy spółki te nie prowadzą pełnej księgowości.

Spółki jawne i partnerskie mogą zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości nawet jeżeli osiągane przez nie przychody nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W takim przypadku spółki te sporządzają sprawozdanie finansowe normalnie, ale mogą korzystać z uproszczonego wzoru sprawozdania, składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu i informacji uzupełniającej do bilansu.

Możliwość komentowania Sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach jawnych i partnerskich została wyłączona more...

Karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z form prowadzenia księgowości, która przeznaczona jest głównie dla osób prowadzących małe firmy, o rzemieślniczym charakterze działalności gospodarczej. Powodem takiego przeznaczenia karty podatkowej było uproszczenie prowadzenia działalności, ale czy okazało się to dobrą metodą?

Stosowanie karty podatkowej jest coraz rzadsze. Powodów takiej sytuacji jest kilka. Na pewno mniejsza opłacalność prowadzenia małych przedsiębiorstw, powodująca zmniejszenie się działających zakładów rzemieślniczych. Przyczyny także stoją po stronie przepisów, regulujących jej stosowanie. Bardzo dużo wymogów jakie musi spełnić przedsiębiorca, powodują, że wielu zaczyna interesować innymi sposobami księgowości i to właśnie je wybierać. Po trzecie należy wspomnieć o bardzo niekorzystnej cesze karty podatkowej czyli braku uzależnienia od otrzymywanych przychodów.

Osoby, które wybrały kartę podatkową ustalają wysokość podatku, odczytując z opublikowanej karty podatkowej stawki, uzależnione od liczby pracowników, liczebności miejscowości w której prowadzi się działalność oraz od jej rodzaju. Wielkość uzyskanych przychodów czy poniesionych kosztów nie ma znaczenia, bo i tak trzeba płacić podatek. W niektórych firmach może to prowadzić do dużych strat. Dlatego już bardziej atrakcyjną formą księgowości staje się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Możliwość komentowania Karta podatkowa została wyłączona more...

Opłata targowa

Któż z nas nigdy nie odwiedził targowiska? Kolorowe stragany, różnorodne produkty i kupcy wykrzykujący pomiędzy sobą, tak aby przykuć uwagę potencjalnego kupca i cokolwiek sprzedać.

Aktualnie targ przybrał już nieco inną formę. Oczywiście wciąż można spotkać się z powyższą formą handlu, jednak zasady odnośnie tej formy sprzedaży zostały mocno sformalizowane. Miejsce, w którym prowadzony jest handel stanowi wydzielony teren i nazywane jest placem targowym.

Pierwsze wzmianki o targach w Polsce można odnaleźć już w średniowieczu. Ówczesne jarmarki oczywiście znacznie różniły się od dzisiejszych zorganizowanych bazarów. Były one organizowane na skrzyżowaniu szlaków handlowych, przy klasztorach, rzekach i grodach nawet kilka razy w tygodniu. Przywilej targowy nadawany był przez władcę, który czerpał z niego spore zyski.

To właśnie targi były głównym czynnikiem miastotwórczym. Aktualnie podmioty sprzedające swoje towary na targowiskach, zobowiązane są do uiszczania opłat targowych. Danina ta wprowadzana jest przez radę gminy. Jest to dodatkowe świadczenie, całkowicie niezależne od opłat związanych z korzystaniem z targowiska.

Możliwość komentowania Opłata targowa została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.