Archive for Styczeń, 2017

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument bilansujący dane, głównie liczbowe, dostarczające informacji odnośnie sytuacji majątkowej, finansowej oraz dochodowej danego podmiotu.

Poprawnie sporządzone sprawozdanie finansowe powinno zawierać następujące elementy:
– pełną nazwę oraz adres danej jednostki,
– nazwę sprawozdania,
– datę lub okres czasu, którego dotyczy sprawozdanie,
– podpisy właścicieli dokumentu,
– datę sporządzenia.

Na sprawozdanie finansowe składa się:
– bilans, przedstawiający stan aktywów danego przedsiębiorstwa,
– rachunek zysków i strat, zawierający informacje o rentowności danej jednostki oraz jej dokonaniach,
– informacje dodatkowe, obejmujące między innymi wprowadzenie oraz objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w języku polskim, polskiej walucie oraz zgodnie przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości. Dokument ten sporządza się w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych lub pod koniec roku obrotowego.

Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe została wyłączona more...

Czym jest fiskalizm?

W ramach przypomnienia: definicja amortyzacji!

Fiskalizm to dość specyficzna polityka fiskalna i na nieszczęście obywateli, coraz więcej państw ją stosuje. Na czym ona polega?

Jak wiadomo, każde państwo liczy na jak największe wpływy do budżetu. Pozwoliłoby to przecież na rozwój gospodarczy. Ale czy na pewno? Obecnie wpływy do Skarbu Państwa bardzo często próbuje się osiągać podwyższając podatki. Oczywiście w żadnym wypadku nie przynosi to korzyści i nie prowadzi do rozwoju. Działa to następująco: państwo podwyższa podatek, by się wzbogacić i doprowadzić do rozwoju gospodarczego. Płatnicy obciążeni coraz wyższym podatkiem stają się coraz biedniejsi i niezdolni do oszczędzania ani inwestowania. W efekcie państwo zamiast iść do przodu, cofa się.

Właśnie na tym polega fiskalizm. Fiskalizm jest to polityka państwa polegająca na ciągłym zwiększaniu podatków w celu zdobycia jak najwyższych wpływów do budżetu państwa. Tymczasem to obywatele tworzą państwo i w dużej mierze decydują o sytuacji majątkowej państwa.

Możliwość komentowania Czym jest fiskalizm? została wyłączona more...

Co wybrać- samodzielną księgowość, biuro rachunkowe czy księgowego na etat?

W przedsiębiorstwie księgowość można prowadzić na trzy sposoby. Pierwsza opcja to samodzielna księgowość. Stosują ją najczęściej przedsiębiorcy, którzy wybrali księgowość prostą i nie stanowi ona dla nich większego problemu. Tzn. potrafią sobie z nią poradzić np. korzystając z pomocy odpowiednich programów albo spotkali się już wcześniej z tematem rachunkowości, znają jej reguły i zaksięgowanie łatwych operacji gospodarczych dotyczących przychodów i wydatków nie jest dla nich trudne. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu oszczędności w firmie są większe, ponieważ nie płacimy nikomu za zajmowanie się finansami podmiotu gospodarczego, bo potrafimy sami sobie z tym poradzić. Druga strona medalu jest taka, że właściciel firmy ma wiele innych obowiązków, a jeśli do tego zostanie obciążony prowadzeniem księgowości, może to skutkować małą efektywnością i mogą pojawiać się częste błędy. Z tego powodu sposób ten zaleca się stosować tylko w najmniejszych jednostkach, gdzie prowadzi się drobną działalność.

Drugi sposób to skorzystanie z usług biura księgowego. Obecnie istnieje wiele takich biur. Dodatkowo często świadczą one inne usługi, np. z zakresu optymalizacji podatkowej, więc ich pomoc może być dla nas bardzo przydatna. Czy wybór usług biura jest opłacalny? Myślę, że tak. Przecież w przypadku, gdy biznesmen wcześniej nie miał do czynienia z księgowością, musi przekazać komuś jej prowadzenie. Zaletą przekazania jej biuru jest to, że odpowiada ono w stu procentach za popełnione błędy. Jest to też bardziej oszczędne rozwiązanie niż przyjęcie na etat księgowego. Bowiem nie musimy martwić się o koszty dotyczące wynajmu lokalu czy zakupu przedmiotów koniecznych do pracy (komputer, drukarka, segregatory, teczki itp.). Z drugiej jednak strony biuro rachunkowe świadczy usługi dla wielu jednostek gospodarczych i może się zdarzyć, że jego pracownik nie będzie miał czasu dla nas w każdym momencie.

Trzecia opcja to jak już zostało wspomniane – przyjęcie na etat księgowego. Jest to wariant najbardziej kosztowny. Nie mniej jednak w niektórych sytuacjach niezbędny. Kiedy? Oczywiście w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy jest duży i prowadzi szeroką działalność. Jest wtedy sporo dokumentów, co oznacza wiele zdarzeń do zaksięgowania. Potrzebna jest zatem osoba, która stale będzie przebywać na terenie naszego przedsiębiorstwa i z której pomocy będziemy mogli w każdej chwili skorzystać. Podczas prowadzenia działalności na szeroką skalę nierzadko zdarza się też tak, że trzeba wyjechać na delegację, na której księgowego zabraknąć nie może.

Każdy sposób prowadzenia księgowości posiada swoje plusy i negatywny. Wybór każdej opcji musi być dobrze przemyślany, bo jak widać różne sytuacje wymagają zastosowania właściwego wariantu.

Możliwość komentowania Co wybrać- samodzielną księgowość, biuro rachunkowe czy księgowego na etat? została wyłączona more...

Amortyzacja księgowa

Z pojęciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wiąże się termin amortyzacji księgowej. Amortyzacja księgowa polega na przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia jakiegoś środka, wartości prawnej lub niematerialnej do całego okresu przez jaki środek był używany.

Innymi słowy celem amortyzacji księgowej jest odzwierciedlenie zużywania się środka trwałego w trakcie jego użytkowania oraz zapewnienie zachowania zasady współmierności przychodów i kosztów. Amortyzacja powinna jak najdokładniej oddać rzeczywistą wartość zużywanego środka w postaci netto w wykazywanym bilansie.

Istnieje kilka metod amortyzacji księgowej:
– metoda liniowa,
– degresja, czyli metoda malejących odpisów amortyzacyjnych,
– metoda progresywna,
– metoda naturalna.

Możliwość komentowania Amortyzacja księgowa została wyłączona more...

Księgi rachunkowe

Za pomocą ksiąg rachunkowych prowadzona jest ewidencja operacji gospodarczych. Warunkiem jest, by księgi te były prowadzone w języku polskim i polskiej walucie. Najlepszym miejscem do pełnienia tego zadania jest siedziba zarządu jednostki, aczkolwiek istniej możliwość prowadzenia ksiąg poza siedzibą spółki (w momencie, gdy spółka korzysta z pomocy innej jednostki).

W Ustawie o rachunkowości wskazano szczególny dzień, w którym księgi rachunkowe są otwierane i zamykane (max. 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z dany rok obrotowy).

Księga rachunkowa musi zawierać wszystkie operacje gospodarcze, a w nich:
– wskazanie dokumentu stanowiącego potwierdzenie istnienia operacji gospodarczej,
– datę operacji gospodarczej,
– treść operacji gospodarczej (skrócona i zrozumiała forma),
– kwotę dotyczącą tej operacji.

Obowiązują odpowiednie procedury i środki, mające zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją ksiąg rachunkowych. Poprzez prawidłowe prowadzenie ksiąg, zapewnia się rzetelnie prowadzony obraz jednostki gospodarczej oraz daje możliwość dokonywania prawidłowych rozliczeń.

Możliwość komentowania Księgi rachunkowe została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.