Archive for Sierpień, 2016

Do czego służy PK?

PK jest popularnym skrótem dokumentu księgowego, jakim jest polecenie księgowania. Dokument ten w księgowości stosuje się stosunkowo często. Zazwyczaj wystawia się go, gdy nie ma innego dokumentu, który potwierdzałby dokonanie operacji gospodarczej. Ale dokument PK wystawia się również w innych przypadkach, jak na przykład w celu korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych. Kiedy jeszcze można zaksięgować operacje na podstawie PK? Oto kilka przykładów!

PRZYKŁAD NR 1 – Ujmowania kwot operacji gospodarczych, które wynikają z różnych zestawień źródłowych dokumentów księgowych –  ujmowanie wynagrodzeń na podstawie zbiorczego zestawienia miesięcznego list płac.

PRZYKŁAD NR 2 – Dokonywanie rozliczeń kosztów i przychodów – przeksięgowanie zrealizowanych przychodów z międzyokresowych rozliczeń przychodów na właściwe konta przychodów.

PRZYKŁAD NR 3 – Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji związanych z zamykaniem i otwieraniem roku obrotowego – przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik finansowy.

 


Ulgi podatkowe – o tym warto wiedzieć!

Pojęciem ulg podatkowych określamy przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Podział ulg podatkowych:
– uwzględniające poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu;
– stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika;
– ulgi o charakterze rodzinnym;
– ulgi o charakterze stymulacyjnym;
– ulgi mające charakter zabiegu technicznego ;

W naszym kraju obowiązują ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga podatkowa może polegać w takim przypadku na:
– odliczeniu od uzyskanego dochodu (np. składki na ubezpieczenie społeczne);
– odliczeniu od podatku (np. składki na ubezpieczenie zdrowotne);
– zastosowaniu niższych stawek podatkowych.

Uproszczenia VAT – o nich warto wiedzieć! 

 

ulgi podatkowe

Możliwość komentowania Ulgi podatkowe – o tym warto wiedzieć! została wyłączona more...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument, którego zasadniczym zadaniem jest rzetelne zilustrowanie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Do jego sporządzenia zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i te które tej zdolności nie posiadają.
Sprawozdanie takie należy przygotować nie później niż do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego. Jego zatwierdzenie może jednak nastąpić nawet trzy miesiące później.

Części składowe sprawozdania finansowego:
1. Wprowadzenie
2. Rachunek zysków i strat- informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności poprzez ukazanie jej wyniku finansowego.
3. Bilans- czyli zestawienie aktywów i pasywów danej firmy.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym- podsumowuje przepływ środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich źródeł wykorzystania.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dzięki zmianom w ustawie o rachunkowości, od 2015 roku mikroprzedsiębiorstwa otrzymały możliwość sporządzania sprawozdań w formie uproszczonej , która ogranicza się wyłącznie do bilansu oraz rachunku odnośnie zysków i strat.

 

Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.