Archive for Czerwiec, 2016

Limit płatności gotówką – znaczne zmiany

1 stycznia 2017 roku czekają nas spore zmiany! Od wielu lat obowiązuje nas limit płatności gotówkowych. Obecnie maksymalna kwota jaką zapłacić możemy gotówką to 15 tysięcy euro. Niebawem jednak w życie wejdą nowe przepisy, które znacznie obniżają tą kwotę. Od nowego roku maksymalna kwota płatności banknotami wynosić będzie 15 tysięcy złotych. Ustawa ta została już zatwierdzona przez polski Senat.

Ważne jest, że przepisu tego nie będzie dało się ominąć płacąc część kwoty gotówką, a część przelewem. Nie będzie takiej możliwości. Jeżeli cała transakcja wynosić będzie ponad 15 tysięcy złotych, to w całości opłacona będzie musiała być drogą przelewu. W innym wypadku liczyć należy się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

A co z osobami, którzy przyjmują transakcje gotówkowe łamiące powyższe przepisy i przekraczające 15 tysięcy złotych? Niespodzianką jest fakt, że osoby przyjmujące nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Karane są więc jedynie jednostki przekazujące taką kwotę.

Możliwość komentowania Limit płatności gotówką – znaczne zmiany została wyłączona more...

Kto i kiedy składa sprawozdanie finansowe?

15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, kierownik każdej jednostki, która jest objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, powinien złożyć we właściwym rejestrze sądowym: 

– roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową; jeśli sprawozdania podlega obowiązkowemu badaniu – także zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych), 
– opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie było badane, 
– odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku netto lub pokryciu straty netto. 
 
Kierownikiem jednostki, który zobligowany jest m.in. do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w KRS, jest generalnie członek zarządu albo innego organu zarządzającego, a jeśli organ jest wieloosobowy, to członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W spółce jawnej kierownikiem jednostki są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusze prowadzący sprawy spółki, a w spółce partnerskiej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd 
 
Nieprawidłowości oraz niedotrzymanie terminów w sporządzaniu sprawozdań finansowych, brak zgłoszeń lub przekroczenie terminów ich dokonania, grożą karą.

Możliwość komentowania Kto i kiedy składa sprawozdanie finansowe? została wyłączona more...

Zalety pełnej księgowości

Przedsiębiorcy wybierając formę spółki biorą często pod uwagę księgowość jaką będą musieli prowadzić. Często zdarza się, że widząc zobligowanie spółki do prowadzenia pełnej księgowości rezygnują z niej. Obawiają się, że nie poradzą sobie, ponieważ wydaje się być ona zbyt skomplikowana. Warto jednak zaznaczyć fakt, że pełna księgowość dostarcza rzetelnych oraz szczegółowych informacji na temat prowadzonego przedsiębiorstwa.

Do zalet pełnej księgowości możemy zaliczyć:
– bardzo dokładny i pełen obraz operacji finansowych jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie;
– umożliwienie przeprowadzenia dogłębnej analizy ponoszonych wydatków, kosztów osiąganych przychodów, zysków;
– umożliwia planowanie kolejnych przedsięwzięć w firmie;
– umożliwia organom kontrolnym dokonywanie kontroli stanu majątku i finansów podmiotu gospodarczego;
– pokazuje jakie zmiany powinna wprowadzić firma w zakresie prowadzonej rachunkowości oraz finansach;

pełna księgowość usługi

Możliwość komentowania Zalety pełnej księgowości została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.