Pojęciem amortyzacji nazywamy zużycie środków trwałych wyrażone za pomocą pieniędzy. Proces ten zobowiązuje do dokonywania odpisów amortyzacyjnych poprzez systematyczne i planowane rozłożenie wartości początkowej określającej dany środek trwały.

Od kiedy naliczana jest opłata?
Amortyzacja rozpoczyna się z chwilą użytkowania danego środka trwałego.
Zakończenie odpisów amortyzacyjnych następuje z momentem zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego środka trwałego. Dodatkową sytuacją po której kończą się odpisy amortyzacyjne jest także przeznaczenie danego środka do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenie jego niedoboru.

WAŻNE!
Grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki mieszkalne, lokale mieszkalne w których prowadzona jest działalność, wartość firmy, składniki majątku zawieszone lub zakończone w działaniach, dzieła sztuki i eksponaty muzealne NIE PODLEGAJĄ AMORTYZACJI.

pełna księgowość kraków