Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 do końca marca 2016 roku.

Podatnicy zobligowani są do złożenia deklaracji z formie elektronicznej, czyli za pomocą Internetu. Istnieją jednak wyjątki, z których mogą skorzystać podatnicy nie zatrudniający więcej niż 5 osób oraz niekorzystający z pomocy biura rachunkowego. W ramach wyjątku mogą złożyć deklarację w formie papierowej.

Pełnomocnictwo
Istotne jest dopełnienie wszelkich formalności związanych z udzieleniem pełnomocnictwa. Złożenie deklaracji przez osobę do tego nieupoważnioną skutkuje tym, że organy podatkowe traktują to tak, jakby deklaracja nie została złożona. Warto więc zadbać o udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.