Archive for Luty, 2016

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ten rodzaj prowadzenia księgowości polega na ewidencjonowaniu wszystkich zaistniałych operacji gospodarczych. Ściśle rejestrowane są przychody firmy ze sprzedaży, zakupy niezbędnych towarów/materiałów oraz wydatki, które są zapisywane pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów potrzebna jest do ustalenia podstawy opodatkowania.

Księga ta jest zakładana przez podatnika na podstawie określonego wzoru. Ten rodzaj księgowości eliminuje kontrolę kapitału jednostki oraz zachodzących w nim zmian. Jeżeli przedsiębiorca chce ustalić wartość swojego majątku to może to zrobić jedynie za pośrednictwem spisu z natury.

Ważne jest to, że wszelkie zachodzące w firmie operacje muszą być rejestrowane chronologicznie.

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR

– osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
– spółki cywilne należące do osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą,
– osoby wykonujące wolne zawody,
– osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych/umów zlecenia.

 

podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

Możliwość komentowania Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów została wyłączona more...

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa o Rachunkowości powstała 29 września 1994 roku. Stanowi podstawę prawną rachunkowości. Jej celem jest ustalenie zasad rachunkowości oraz sposobu w jaki będą kontrolowane sprawozdania finansowe przez biegłych rewidentów.

Ustawa o Rachunkowości dostarcza najważniejszych informacji o tym, w jaki sposób powinna być prowadzona księgowość w danej firmie. Według jej zasad funkcjonują biura rachunkowe świadczące usługi księgowe.

Układ Ustawy o Rachunkowości:

 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rozdział 3. Inwentaryzacja
 • Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • Rozdział 4a. Łączenie spółek
 • Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki
 • Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
 • Rozdział 7. Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 • Rozdział 8. Ochrona danych
 • Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rozdział 9. Odpowiedzialność karna
 • Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe
 • Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe
 • Załączniki

 

ustawa o rachunkowości

Możliwość komentowania Ustawa o Rachunkowości została wyłączona more...

Audyt finansowy pozwala na większą kontrolę spraw firmy!

Wiele osób korzysta z audytu finansowego, aby dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat tego w jakiej sytuacji obecnie znajduje się ich firma. Dlaczego? Sprawdź!

Poprzez audyt finansowy właściciel firmy otrzymuje analizę sporządzonego sprawozdania finansowego. Pozwala to stwierdzić czy wysokość środków pieniężnych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nie są istotnie zniekształcone.

Z audytu finansowego głównie korzystają inwestorzy zewnętrzni, którzy chcą otrzymać rzeczywiste dane na temat konkretnej firmy.

Dzięki audytowi finansowemu otrzymujemy informacje na temat m.in.:
* istotności zawieranych umów
* potwierdzenia sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami,
* uzgodnienia kwot do dokumentów źródłowych,
* inwentaryzacji zapasów.

 

audyt finansowy

 

Możliwość komentowania Audyt finansowy pozwala na większą kontrolę spraw firmy! została wyłączona more...

Sprawozdanie finansowe – nieodłączny element pełnej rachunkowości

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jest jednym z obowiązków, jakie na przedsiębiorców nakłada prowadzenie pełnej księgowości. Jest to jednocześnie dokumentacja, zawierająca dokładny opis wyniku finansowego oraz bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia kierownictwa firmy oprócz obowiązku, jest to także pomoc w dobrym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Każde sprawozdanie składa się z dwóch najważniejszych dokumentów, jakie stanowią:

 • Zestawienie aktywów i pasywów (bilans),  
 • Rachunek zysków i strat (rachunek wyników).  

Kolejne dołączane do sprawozdania dokumenty zależą od tego, czy jednostka sporządzająca sprawozdanie posiada status mikro przedsiębiorstwa i skorzysta z możliwości uproszczeń. Jeżeli tak do bilansu i rachunku wyników dołącza się tylko uzupełniającą informację do bilansu. Jeżeli nie to do sprawozdania należy dołączyć:

 • Wprowadzenie do sprawozdania,  
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym,  
 • Rachunek przepływów pieniężnych,  
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia.  

Z obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego trzeba wywiązać się w terminie do trzech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego w spółce.

Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe – nieodłączny element pełnej rachunkowości została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.