Wielu przedsiębiorców jest tak zabieganych i zajętych sprawami firmy, że nie ma czasu na solidne prowadzenie księgowości. Trzeba jednak pamiętać, że księgowość dostarcza najważniejszych informacji na temat firmy. Z tego powodu właściciele firm decydują się na zawarcie współpracy z biurem księgowym, które zajmie się wszystkimi sprawami związanymi z księgowością.

Trzeba pamiętać o tym, że współpraca powinna opierać się na zawartej umowie, która dokładnie określa czy zajmować będą się specjaliści księgowi.

Co powinno znaleźć się w umowie?
1. zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe m.in.:
* wypełnianie deklaracji podatkowych
* sporządzanie deklaracji w celu rozliczenia podatku VAT
* pomoc w optymalizacji kosztów firmy
* prowadzenie działu kadr i płac
* sporządzanie raportów i sprawozdań
* reprezentacja przed instytucjami finansowymi

2. określenie zleceniodawcy,
3. określenie zleceniobiorcy,
4. określenie wynagrodzenia,
5. określenie odpowiedzialności biura księgowego,
6. określenie czasu, na który umowa jest zawierana.

 

podpisanie umowy z biurem księgowym