Przeprowadzenie audytu zewnętrznego najczęściej jest obowiązkiem biegłych rewidentów niezależnych od audytowanego podmiotu. Audyt musi zostać przeprowadzany przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę na temat sprawozdań finansowych.

Audytorzy badają stan finansowy oraz majątkowy firmy. Uzyskane informacje najczęściej wykorzystywane są przez inwestorów, pożyczkodawców oraz klientów. Ten rodzaj audytu koncentruje swoje działanie na wybranych segmentach firmy.

Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest rzadko.

Wybór formy przeprowadzenia audytu zależy od właściciela jednostki.

Skorzystaj z pomocy biura księgowego! 

 

audyt-firmy