Wielu przedsiębiorców cieszy się z faktu, że mają możliwość prowadzenia księgowości w formie uproszczonej. Jest ona bowiem znacznie łatwiejsza, jednak dostarcza mniej informacji. Jej celem jest określenie zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorców.

Formy uproszczonej księgowości:

  1. KARTA PODATKOWA– nie może z niej korzystać każdy, płaci się w niej określoną, stałą kwotę co miesiąc. Jak duża jest ta kwota? Zależy to od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilości pracowników oraz rodzaju działalności. Stawka podatku określona jest w tabeli dopasowanej do ww. czynników.
  2. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – polega na tym, że płacona jest określona stawka podatku zależna wyłącznie od przychodu. Stawki te są mniejsze od standardowych stawek podatku, a płacimy od tego co sprzedamy, nie zważając na to czy zarobiliśmy.
  3. KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW –  bardzo popularna forma obliczania podatku, która polega na tym, że wszystkie przychody i koszty są sumowane w specjalnej księdze oraz płaceniu podatku od różnicy, jeśli wynik jest dodatni. Podatek zależy od poziomu dochodu, jeśli jednak firma nie przynosi zysku, to go nie płaci.

Uproszczona księgowość na tak:

  • prosta forma księgowości,
  • niesie za sobą niskie koszty,
  • mniej skomplikowana od pełnej,
  • pomoc małym przedsiębiorcom wyliczyć zobowiązania podatkowe.

Uproszczona księgowość na nie:

  • bardzo mała informacja o stanie aktualnym firmy,
  • tylko dla firm, które nie przeprowadzają wielu i skomplikowanych operacji gospodarczych.

 

uproszczona_ksiegowosc