Wprowadzenie podzielonej płatności przesunięte na lipiec

Zostały zaproponowane poprawki do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającej tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). Istnieje możliwość nowa zmiana zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

Nowym pomysłem, który może zostać wprowadzony jest to, że mechanizm tzw. podzielonej płatności będą mogły stosować wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych, a nie tylko banki i SKOK-i.

Celem wprowadzenia podzielonej płatności jest ograniczenie wyłudzeń podatkowych VAT polegających na „znikających podatnikach” oraz zapewnienie równości zasad konkurencji czy większe dochody podatkowe.

Przeczytaj:

Podzielona płatność – szczegółowe informacje!


Kilka słów o przedstawicielu podatkowym.

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym? Zadania z zakresu przedstawicielstwa podatkowego może wykonywać każdy podmiot spełniające określone wymagania przepisami ustawy o podatku VAT.

Ustawa o podatku VAT mówi o tym, że przedstawicielem podatkowym nazywamy podmiot, który pomaga podatnikowi nieposiadającemu rezydencji w państwie, w którym następuje opodatkowanie.
Przedstawiciel podatkowy głównie świadczy usługi umożliwiające rozliczenie podatku należnego zgodnie z obowiązującymi przepisami danego państwa.

Obowiązkiem przedstawiciela podatkowego jest opłacenie podatku w przypadku, gdy podatnik nie spełni tego obowiązku. Jeżeli podatnik korzysta z tego rodzaju podmiotu to nie ma obowiązku rejestrowania się jako czynny podatnik VAT

Jak ustanowić przedstawiciela podatkowego? Zgodnie z przepisami prawa powinno się to odbyć poprzez podpisanie umowy zawierającej określone prawnie informacje.


Umowa zamiany

Umowa zamiany to rodzaj umowy cywilnoprawnej zakładający wymianę dóbr bez użycia pieniądza. Najczęściej jest ona spotykania w specyficznych grupach.
Strony umowy zobowiązują się do przeniesienia własności rzeczy lub innego prawa majątkowego na drugą stronę umowy, w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy lub prawa majątkowego.

Co może być przedmiotem umowy?
– każda rzecz będąca w posiadaniu stron;
– rzecz, która ma być w posiadaniu stron;
– rzecz określona co do gatunku lub tożsamości;
– prawa, np.: ograniczone prawo rzeczowe;

Zamiana jest czynnością prawną dwustronnie zobowiązującą. Zawarcie tego rodzaju umowy nie musi być sporządzone w żadnej konkretnej formie.
Najczęściej podczas zawierania tej umowy stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego.


Minimalne wynagrodzenie w Polsce

Płaca minimalna to ustalony przez prawo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną. Poziom ten jest określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Najniższa płaca jest ustalana przez Państwo a obywatele muszą się do niej podporządkować. Jest to wynagrodzenie, które nie zmienia się w zależności od kwalifikacji pracowników lub innych składników wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia na dany rok powinna zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 15 września.

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto.

Prognozowana zmiana minimalnej płacy od 2018 roku to 2049 zł brutto.

Kto jest „małym podatnikiem” ?

Możliwość komentowania Minimalne wynagrodzenie w Polsce została wyłączona more...

Urlop okolicznościowy

Urlop to czas wolny od pracy przewidziany przepisami prawa.

Jednym z rodzajów urlopu jest urlop okolicznościowy, z którego może skorzystać pracownik w związku z ważnym wydarzeniem rodzinnym (narodziny dziecka, ślub, pogrzeb).

Ten typ urlopu daje pracownikowi prawo do pobierania wynagrodzenia.

Otrzymanie urlopu okolicznościowego powinno zostać poprzedzone złożeniem wniosku wraz z udokumentowaniem zaistniałego zdarzenia.

Urlop okolicznościowy trwa od 1-2 dni w zależności od rodzaju wydarzenia:
– narodziny dziecka – 2 dni
– ślub własny – 2 dni
– ślub dziecka – 1 dzień
– śmierć ojca/matki/małżonka/macochy/ojczyma/dziecka – 2 dni
– śmierć brata/siostry/teścia/teściowej/babci/dziadka/innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – 1 dzień.

Możliwość komentowania Urlop okolicznościowy została wyłączona more...

 • KONTAKT


  IN NOVA

  Telefon:

  12 378 34 20

  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.