Kilka słów o rachunkowości bankowej

Rachunkowość bankowa to system ewidencji działalności banku opisujący sytuację majątkową, finansową oraz ekonomiczną objętego nim podmiotu.
Tego rodzaju rachunkowość obejmuje działalność banku oraz wszystkie inne czynności realizowane przez bank niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową (działalność gospodarcza), których celem jest zapewnienie funkcjonowania banku.

Rachunkowość bankowa dostarcza informacji takim podmiotom jak:
– zarząd banku;
– bank centralny;
– organy nadzoru finansowego
– kontrahenci;
– akcjonariusze;

 

Czym jest wynik finansowy? Przeczytaj!

Możliwość komentowania Kilka słów o rachunkowości bankowej została wyłączona more...

Jeden rachunek ZUS

Od stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy mówiące o tym, że każdy przedsiębiorca/płatnik składek ZUS ma obowiązek wpłacać składki ZUS na swój indywidualny rachunek składkowy. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS nie funkcjonują już od 01.01.2018 roku.

Każdy płatnik powinien otrzymać pismo z ZUS informujące o zmianach w przepisach podatkowych.

Po wprowadzeniu przepisów przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku rozkładania kwoty składek na odrębne przelewy. Będzie można dokonać jednego przelewu na indywidualny rachunek składkowy.

Ważne

Rozbicie składek ZUS na poszczególne fundusze jest nadal niezbędne przy ustalaniu dochodu i zaliczki na podatek dochodowy.

Możliwość komentowania Jeden rachunek ZUS została wyłączona more...

O deklaracjach rozliczeniowych VAT

Obowiązek rozliczenia się z podatku VAT dotyczy większości przedsiębiorców. Zdarzają się również sytuacje, kiedy dla niektórych przedsiębiorców nie jest to obowiązek, a i tak dobrowolnie starają się oni o status podatnika VAT, aby mieć możliwość odliczenia podatku należnego od wartości całego swojego zobowiązania z tego tytułu.

Do celu rozliczenia się z podatku VAT przygotowane są różne formularze, które są uzależnione od określonej metody rozliczania się. Dla przykładu przedsiębiorcy rozliczający się z podatku VAT metoda miesięczną, stosują deklarację VAT-7.

Prócz standardowej metody rozliczania się z tytułu podatku, istnieje możliwość skorzystania z metody kwartalnej, co jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu się do Urzędu Skarbowego. W sytuacji, gdy przedsiębiorcy odpowiednio dopełniają wszelkie formalności, wówczas mają oni możliwość rozliczania się z podatku co kwartał, aczkolwiek wówczas należy zastosować już odrębne deklaracje.

Możliwość komentowania O deklaracjach rozliczeniowych VAT została wyłączona more...

Umowa agencyjna

Na czym polega umowa agencyjna?
To pewnego rodzaju stałe zobowiązanie agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami (na rzecz dającego zlecenie, lub w jego imieniu).
Ta umowa może zostać zawarta przez przedsiębiorców, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.

Umowa agencyjna, tak jak umowa o dzieło, ma zawsze charakter odpłatny.

Czas trwania umowy: określony lub nieokreślony

Rozwiązanie umowy: obowiązuje okres wypowiedzenia
UWAGA!
W wypadku niewywiązywania się przez jedną ze stron ze swoich obowiązków istnieje możliwość rozwiązania umowy, bez zachowania okresów wypowiedzenia.

Wynagrodzenie: agent otrzymuje prowizje

Istotną wadą jest zakaz konkurencji stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami (na rzecz dającego zlecenie, lub w jego imieniu.

Możliwość komentowania Umowa agencyjna została wyłączona more...

Zgłaszanie KPIR do US – zniesienie obowiązku

W tym roku weszła w życie ustawa mówiąca o tym, że osoby, które wybrały Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów nie mają obowiązku zgłaszania tego do urzędu skarbowego.

Do tej pory podatnicy, którzy:
– zaczynają prowadzić biznes i wybrali formę opodatkowania zobowiązującą do prowadzenia KPIR
– prowadzili inną formę opodatkowania, ale zdecydowali na zmianę na KPIR;
musieli złożyć pisemne zawiadomienie o prowadzeniu KPiR.

Obowiązek ten dotyczył także działalności prowadzonych w formie spółki cywilnej lub jawnej założonych przez osoby fizyczne lub też prowadzonych w formie spółki partnerskiej.

Wprowadzane przepisy uchylające ten obowiązek mają na celu ograniczenie procedur związanych z zakładaniem oraz prowadzeniem przedsiębiorstw, a dokładniej związanych z prowadzeniem księgowości.

Możliwość komentowania Zgłaszanie KPIR do US – zniesienie obowiązku została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.